За модерно здравеопазване

 1. Начало
 2. ГЕНЕТИКА И ЖЕНСКО ЗДРАВЕ
 3. Апаратура и реагенти на Agilent Technologies 

АПАРАТУРА И РЕАГЕНТИ НА Agilent Technologies

  Апарати за автоматичен електрофоретичен анализ на нуклеинови киселини – TapeStation 4150 & TapeStation 4200

  Системата Agilent TapeStation е автоматизирано решение за електрофореза за контрол на качеството на проби от ДНК и РНК проби. Системата интегрира инструмент, софтуер за обработка на данни, реактиви и устройства ScreenTape, специфични за ДНК и РНК. Подходящ е за анализиране на размера, количеството и целостта на вашите проби. Идеалното решение за контрол на качеството (QC) на РНК и ДНК проби в работни процеси за секвениране от следващо поколение (NGS), микрочипове и qPCR.

   Характеристики за 4150
   • Определяне на количеството, размера и качеството на нуклеиновите киселини
   • Анализ на от 1 до 16 проби на пускане
   • Системата работи със специализирани консумативи – „карти“ с 16 индивидуални канала за разделяне на една проба в канал. Всеки канал е с отделни електроди за елиминиране на риска от кръстосано замърсяване
   • Постоянна цена на проба поради възможността за складиране и последващо използване на неизползвани гел канали
   • Консумативи с баркод за автоматично разпознаване от софтуера
   • Налични „карти“ за анализ на ДНК, геномна ДНК, свободноциркулираща ДНК (cfDNA) и РНК
   • Автоматизирано зареждане на пробите от стрипове чрез индивидуални филтърни типчета за елиминиране на кръстосано замърсяване, провеждане на електрофоретичното разделяне и генериране на резултати
   • Идеално решение на контрол на качеството на РНК и ДНК за последващи приложения като секвениране от следващо поколение, qPCR и микроарей анализ
   • Получаване на резултатите в рамките на 1 до 2 минути на проба или по-малко от 20 минути за 16 проби
   • Анализ на интегритета на геномна ДНК, РНК и свободно циркулираща ДНК чрез специално интегритетно число (DIN и RINе)
   • Работа с малки обеми от проби – до 2 μL
   • Чувствителност на анализа на РНК – минимум 100 pg/μL
   • Чувствителност на анализа на ДНК – до 5 pg/µL
   Характеристики за 4200
   • Анализ на от 1 до 96 проби на пускане
   • Лесно превключване между ДНК и РНК анализи с ScreenTape, за отлична гъвкавост
   • Получаване на резултатите в рамките на 1 до 2 минути на проба или по-малко от 90 минути за 96 проби
   • Постигнете независими от потребителя резултати с минимална ръчна намеса и отлична възпроизводимост за оценка на размера, концентрацията и целостта
   • Изисква само 1 до 2 µL ДНК или РНК проби, дори за анализ с висока чувствителност
   • Преносът е елиминиран, тъй като устройството ScreenTape анализира всяка проба в отделна лента с индивидуални съвети за зареждане за всяка
   • Анализ на интегритета на геномна ДНК, РНК и свободно циркулираща ДНК чрез специално интегритетно число (DIN и RINе)

   Реактиви и консумативи за апарат TapeStation 4150 & 4200

   • ScreenTape
   • Sample buffer
   • Ladder
   • Reagents
   • Типчета – 112 бр.
   • Оптични стрип епруветки и капачки – по 120 бр.

      

   Видове ScreenTape карти за ДНК анализи:

   cellfree DNA/ свободно циркулираща ДНК – Определяне на концентрацията на свободноциркулираща ДНК от 50 до 800 bp. (7 бр. карти за 112 проби)

   – DNA:

   • D1000 – Определяне на концентрацията и размера на ДНК фрагментите в диапазона от 35 bp до 1000 bp в един вид консумативи (7 бр. карти за 112 проби)
   • D5000 – Определяне на концентрацията и размера на РНК фрагментите в диапазона от 100 до 5000 bp в един вид консумативи (7 бр. карти за 105 проби)

   High Sensitivity DNA – за анализи с изходна концентрация на пробите до 5 pg/µL.

   • High Sensitivity D1000 (7 бр. карти за 112 проби)
   • High Sensitivity D5000 (7 бр. карти за 105 проби)

   – Genomic DNA – Определяне на концентрацията на геномна ДНК от 200 до > 60 000 bp. (7 бр. карти за 112 проби)

   Видове ScreenTape карти за РНК анализи:

   –  RNA –  Определяне на концентрацията и размера на тотална РНК (7 бр. карти за 112 проби)

   – High Sensitivity RNA – Определяне на концентрацията и размера на тотална РНК с чувствителност до 100 pg/µL. (7 бр. карти за 112 проби)

   Апарати за PCR в реално време – AriaMx (RUO) & AriaDx (CEIVD)

   Инструментите AriaDx и AriaMx са напълно интегрирани системи за количествена PCR амплификация, откриване и анализ на данни. Нашите qPCR инструменти са пригодени за анализ на генна експресия, възможност за генотипиране/HRM, валидиране на данни от микрочипове, количествено определяне на NGS, мониторинг на нуклеинова киселина, откриване на редки алели, откриване на патогени и анализ на ДНК метилиране.

   Характеристики
   • Използва се с множество химикали за откриване на флуоресценция, включително багрила SYBR Green и EvaGreen и флуорогенни сондови системи като TaqMan
   • Интуитивна работа със сензорен интерфейс
   • Модулна оптика и отворена реактивна платформа за повишена гъвкавост
   • Възможност за мултиплексиране с шест филтъра за пет плексинга и от два до пет канала
   • Валидиран за повечето приложения и химикали
   • Интуитивен софтуер с отворен код и стабилен анализ на данни със собствени алгоритми
   • Инструментът е валидиран на 100 000+ проби в 14 различни анализа

   Връзки към съответните страници на сайта на производителя:

   Microarray: Апаратура, софтуер и реагенти за приготвяне и анализ на микрочипове.

   Хибридизатор за Микрочипове

    Характеристики
    • Капацитет 24 камери за чипове с едно, две, четири или осем полета
    • Прецизен температурен контрол в граници: околната температура + 5° до 70°C (+/- 0.10°C)
    • Скорост на въртене регулирана между 5 и 20 RPM
    • Корпус от неръждаема стомана
    • LCD дисплей
    • Външни размери: височина (55.8 cm), ширина (44.5 cm), дълбочина (39.5 cm)

    Реактиви за Майкроарей:

    Приложение и видове Микрочипове:
    За ДНК и РНК диагностика, Генна експресия, arrayCGH, miRNA – експресия и регулация, профилиране на ДНК метилиране. пренатална и постнатална диагностика, Пълен геномен набор на човек и над 30 вида животни и растения; Формати: 1х, 2х, 4х, 8х, произведени по уникалната технология.

      Уникална възможност да създадете сами своя микроарей чип във формат и съдържание по избор!

      Скенер за чипове

      Характеристики
      • Резолюция: 2 – 10 микрона /High Resolution Scanning/
      • Формат: Стъкла1х3”
      • Капацитет: Каросел за 48 стъкла
      • Динамиченавтофокус
      • Вграден баркод четец
      • Съвместим със следните флуорохроми: Cyanine 3, Cyanine 5, и Alexa 647, 555, и 660
      • Време за сканиране:  2х стъкла – 15 мин при 3 микрона и 20 мин при 2 микрона сканиране

      Title

      Апарат за капилярна електрофореза: Proteo Analyzer System

      Системата Agilent ProteoAnalyzer е инструмент за паралелна капилярна електрофореза, който автоматизира анализа на капилярна електрофореза с натриев додецилсулфат (CE-SDS) на редуцирани и нередуцирани протеинови проби. Възможност за разделяне на 12 проби само за 30 минути, тази система е проектирана да елиминира трудоемкия процес на подготовка на SDS-PAGE гел, оцветяване/обезцветяване и анализ, така че можете да се съсредоточите върху резултатите.

      Системата ProteoAnalyzer разделя протеини от 10 до 240 kDa, позволявайки безпроблемно анализ на протеини в широк диапазон от размери  и типове в един цикъл.

      Чрез използване на отделни капиляри за разделяне, пречистени антитела, секретирани протеини, мембранни протеини и лизати могат да бъдат последователно анализирани и позволява паралелен анализ на 12 проби. Опростеният работен процес бързо маркира протеини флуоресцентно. Маркираните протеини се откриват с помощта на чувствителна камера CCD (charge-coupled device), която осигурява откриване на дори ниски нива на примеси с ниски нива на фонов шум.

      Анализирайте разнообразие от типове протеинови проби в един цикъл

      Редуцирани антитела

      Количествено определяне на процента на негликозилираната тежка верига, присъстваща по време на характеризирането на антитялото.

      Тотални протеинови екстракции

      Анализирайте екстракциите на тотални белтъчни проби за свръхекспресирани протеини и общ контрол на качеството.

      Нередуцирани антитела

      Оценете чистотата на антителата, от протеинови замърсявания и примеси.

      Пречистени протеини

      Определете процентната чистота на протеиновите фракции по време на пречистването и на крайния продукт.

      Мембранни протеини

      Открийте с лекота пречистени мембранни протеини и микрозомни фракции.

      Секреторни протеини

      Разделете протеини, пречистени от клетъчна среда.

      Инструментът е придружен от мощен софтуер за анализ на данни, който опростява сложни протеомни данни.

      Брошура на продукта: new ProteoAnalyzer system brochure (2.3 MB, PDF, EN)

      Апарат за фрагментен анализ: 5200 Fragment Analyzer System

      Системата за фрагментен анализ 5200 е инструмент за паралелна капилярна електрофореза, който подобрява ефективността на лабораторията, позволявайки ви да разделите 12 проби паралелно само за 15 минути. Тази система е проектирана да елиминира тесните места в лабораторията, така че да можете да се съсредоточите върху резултатите.

      Системата 5200 Fragment Analyzer извършва ДНК QC и РНК QC за широк диапазон от проби, включително геномна ДНК, малки РНКи, cfDNA, големи ДНК фрагменти и тотална РНК. Разнообразието от типове проби, които тези системи могат да отделят, прави тези инструменти идеални за индивидуализирани работни потоци, включително NGS библиотека QC и работа с  CRISPR системи.

      Характеристики
      • Разделяне на 12 проби паралелно само за 15 минути
      • Три различни дължини на капилярна решетка за необходимата комбинация от скорост или разделителна способност
      • Ясни резултати с разделителна способност до 3 bp от фрагменти под 300 bp
      • Подобрете ефективността на лабораторията чрез зареждане и програмиране на проби, докато се извършва друг анализ
      • Използвайте качествени показатели за РНК (RQN) и геномна ДНК (GQN)
      • IQ/OQ услуги, налични за използване в GMP среди

      Промоционална оферта:

      Апарат Fragment Analyzer 5200 – със стартов комплект, включващ работна станция, монитор и аксесоари за инсталация, софтуер за анализ, 12-капиляр с дължина по избор, както и един реагентен кит за 500 анализа, по избор.

      Цена с включен ДДС: 158 000 лв.

      Връзка към сайта на производителя: 
      NGS Library QC, 5200 Fragment Analyzer System

      NGS анализи – SureSelect

      Панели за NGS анализи

      SureSelect Human All Exon V8 осигурява изчерпателно и най-актуално покритие на протеинови кодиращи региони от RefSeq, CCDS и GENCODE. Той също така обхваща TERT промотора и трудни за улавяне екзони, които са пропуснати от други екзоми на пазара. Захранван от базиран на машинно обучение дизайн на сонда и нов производствен процес, SureSelect Human All Exon V8 обхваща 35,1 Mb целеви регион на човешкия геном с ефективен размер от край до край на дизайна от само 41,6 Mb. Панелът осигурява отлична производителност на обогатяване, както и ефективно, рентабилно секвениране на екзоми. В допълнение, панелът се произвежда в голям мащаб, за да осигури постоянни резултати в продължение на много години. Съвместими и валидирани за NGS апарати на Illumina. С възможност за изследвания на нетранслиращи региони (UTR) и изчисляване на нормализирани хромозомни стойности (NCV). Китове в размер за 16 или за 96 реакции.

      Връзка към сайта на производителя:
      Human all exon sequencing, SureSelect Human All Exon

      Китове за подготовка на библиотеки

      SureSelect XT HS2 DNA Reagent Kit е най-модерното решение на Agilent за подготовка и обогатяване на библиотеки за Illumina секвениране. Той осигурява рационализиран работен процес, отлична производителност и всеобхватни функции, които могат да задоволят повечето от вашите нужди за подготовка на NGS библиотека. Модулната конфигурация позволява лесен и паралелен работен процес за секвениране на РНК и ДНК с помощта на SureSelect XT HS2 химия.

      Този комплект с висока чувствителност е оборудван с молекулярни баркодове за откриване на нискочестотни алели. Общо 384 уникални двойни индексации ви позволяват да мултиплексирате стотици проби и да не се притеснявате за прескачане на индекса. Неговата изключителна гъвкавост ви позволява да изберете работния процес, който най-добре отговаря на вашите нужди.

      Китове в размер за 16 или за 96 реакции.

      Характеристики
      • Генерира висококачествени библиотеки с едва 10 ng входяща ДНК от цялостна или силно фрагментирана FFPE ДНК
      • Използвайте единични/дуплексни молекулярни баркодове (MBC), за да премахнете фалшиви положителни резултати и точно да откриете варианти до ≤1% вариантна алелна честота
      • Минимизирайте прескачането на индекса с 384 уникално двойно индексиране
      • Използвайте с екзоми SureSelect, каталожни панели или лесно създавайте потребителски панели със софтуера SureDesign
      • Един лесен, паралелен работен процес за целево секвениране на РНК и ДНК с помощта на SureSelect XT HS2 химия

      Връзка към сайта на производителя:
      Optimized for low input FFPE samples, flexible workflow

      Автоматичен пипетиращ робот за NGS анализи – Magnis NGS Prep System (RUO & CE-IVD)

      Системата Magnis предоставя цялостна система за подготовка на NGS библиотека, която е напълно автоматизирана и предоставя възпроизводими резултати, което улеснява анализирането на множество гени и сложни генетични аберации от геномна ДНК, включително деградирали проби, като фиксирани във формалин парафинови вградени (FFPE).

      Този настолен инструмент се самонастройва; реагентите идват предварително аликвотирани; и са включени в предварително зададени протоколи.

      Системата изисква минимален опит, за да работи. Вграденият wizard съветник позволява анализите да бъдат настроени за по-малко от пет минути. В допълнение, апаратът уведомява потребителите за правилното поставяне на реагента, чрез автоматизирана проверка на баркод. При натискане на бутона за стартиране потребителят може да се отдалечи от инструмента, но визуално да провери напредъка, чрез съветника и светодиодния индикатор за състоянието.

      Връзка към сайта на производителя: 
      Magnis NGS Prep System | Agilent

      Софтуер за NGS

       • Alissa Reporter – софтуер за вторичен анализ

       Софтуерът Agilent Alissa Reporter е интуитивно и рационализирано решение за вторичен анализ от следващо поколение секвениране (NGS). Този софтуер осигурява високоефективно откриване на варианти с интегрирано преглеждане на генома, вградено табло за контрол на качеството (QC) и безпроблемна връзка със софтуера Agilent Alissa Interpret.

       Софтуерът Alissa Reporter превръща необработените NGS FASTQ файлове във VCF файлове за ключови приложения за целево обогатяване на Agilent SureSelect. Като част от платформата за клинична информатика на Agilent Alissa, софтуерът Alissa Reporter прехвърля безпроблемно данни към нашия софтуер за третичен анализ Alissa Interpret за напълно интегриран работен процес от край до край на NGS софтуера.

        Характеристики
        • Високоефективно откриване на герминативни варианти.
        • Интегриран браузър за геноми
        • Вградено табло за управление на QC
        • Виртуални генни панели – анализирайте подгрупа от гени с in silico генна филтрация
        • Автоматизиран работен процес на NGS софтуер от край до край – изпращайте данни директно от софтуера Alissa Reporter към софтуера Alissa Interpret за рационализиран анализ на NGS

         Връзка към сайта на производителя:
         Genomic data analysis software, Alissa Reporter

          • Alissa Interpret – софтуер за третичен анализ (CEIVD)

          Alissa Interpret е вашият универсален софтуер за интерпретация на геномни данни за клинични решения. Увеличете производителността си, съкратете времето за изпълнение и поддържайте нормативно съответствие с агностичната CGH и NGS платформа за третичен анализ на Alissa Interpret за вариантна интерпретация и докладване.

          Постигнете пълна оперативна ефективност при сдвояване на Alissa Interpret с напълно оптимизираните реагенти SureSelect NGS на Agilent, интуитивния вторичен NGS анализ Alissa Reporter, автоматизацията на Magnis walkaway и TapeStation QC за рационализиран работен поток за анализ на NGS данни.

          Характеристики
          • Подкрепа при изготвянвто на клинични решения
          • Сигурна SaaS платформа – сертифицирани по ISO27001 и ISO13485
          • Намаляване на времето за изпълнение –автоматизирана интерпретация на варианти ускорява третичния анализ на CGH и NGS
          • Визуализирайте всички типове варианти –за SNV, InDels, CNV, LOH и фузии.
          • Интегрирайте се с вашия LIMS и елиминирайте тесните места при анализа на геномни данни
          • Функционалност на консорциума –
          • Агностично решение – мащабиране от малки панели до екзоми и геноми със съвместимост за поддържане на всеки анализ

           Връзка към сайта на производителя:
          Genomic data analysis software, Alissa Interpret