За модерно здравеопазване

 1. Начало
 2. ГЕНЕТИКА И ЖЕНСКО ЗДРАВЕ
 3. Апаратура и реагенти на BD

АПАРАТУРА И РЕАГЕНТИ НА BD

BD PrepMate 

Системата BD PrepMate автоматично смесва и диспенсира пробите, като ги взима от първоначалният флакон и ги премества в центрофужна епруветка, заедно с необходимите реагенти, като намалява риска от замърсявания. Системата BD PrepMate може да обработва от 1 до 12 проби на всяко пускане на апарата.

Характеристики на BD PrepMate:

 • Елиминира времето за мануална работа
 • Изпълнението на 12 проби отнема по-малко от пет минути
 • Понижава риска от грешки и замърсяваня

Линк към страницата на продукта:
BD PrepMate™ automated accessory

BD TotalysSlidePrep

Системата BD TotalysSlidePrep подготвя, обработва и оцветява предметните стъкла. Апаратът успява за 68 минути да извърши цялостната подготовка на до 48 предметни стъкла на едно пускане. Комплементарна на системата BD PrepMate, BD TotalysSlidePrep Ви позволява автоматично да извършите цялата подготовка на предметните стъкла от взетите проби и последващо извършване и оценка на течната цитология.

Характеристики на BD TotalysSlidePrep:

 • Завършва един цикъл от 48 слайда за 68 минути
 • Висока производителност: До 336 оцветени предметни стъкла, произведени от клетъчна пелета в 8-часова смяна
 • Минималното време за мануална работа позволява на персонала да изпълнява други задачи

Консумативи и реактиви за работа:

 • Combi Brushes Rovers – 500 броя четки за събиране на проби от цервикс.
 • BD SurePath™ collection vial kit – 500 броя виалки за съхранение и транспорт на пробата.
 • Кит с консумативи за система PrepMate – за 480 теста
 • Кит с консумативи за система Totalys Slide Prep – за 480 теста
 • Кит за оцветяване на пробата – за 480 проби.
 • Разтвор за промиване – 1.7 литра
 • Консервираща течност – 3.6 литра
 • Трис буфер

Линк към страницата на продукта:
BD Totalys™ SlidePrep

Система BD Max – автоматична платформа за екстракция и PCR анализи в реално време

 Описание:

Системата BD MAX™ ви предлага ефективен път към подобрени клинични резултати чрез комбиниране и автоматизиране на екстракцията и термоциклирането в една платформа, способна да изпълнява както одобрени от FDA, така и анализи за отворена система.

Характеристики:

 • Системата може да изпълнява множество типове проби и анализи в един цикъл
 • Системата осигурява вграден лизис и екстракция с предварително напълнени реактивни ленти, изискващи по-малко от една минута мануално време за проба
 • Системата включва интегрирани и напълно автоматизирани стъпки за екстракция и термоциклиране

Китове за ектракция и диагностика на инфекциозни заболявания

Каталог на реагентите:
BD MAX Reagents catalog (2.0 MB ,EN)