За модерно здравеопазване

 1. Начало
 2. ГЕНЕТИКА И ЖЕНСКО ЗДРАВЕ
 3. Апаратура и реагенти на Promega Corp    

АПАРАТУРА И РЕАГЕНТИ НА Promega Corp.

Апарат за количествено определяне на ДНК проби – Флуориметър Quantus

Описание:

Флуорометърът Quantus™ е компактен, двуканален флуорометър, предназначен да осигури високочувствително флуоресцентно откриване при количествено определяне на нуклеинови киселини. Флуорометърът Quantus™ е оптимизиран за количествено определяне на нуклеинови киселини и предлага гъвкавостта за създаване на персонализирани методи и настройки за количествено определяне за други флуоресцентни багрила.

 • Компактен двуканален флуориметър за флуоресцентна детекция и количествено определяне на нуклеинови киселини – ДНК и РНК.
 • Висока чувствителност: 50 pg/ml двойноверижна ДНК
 • Лимит на детекция: 1pg/ml двойноверижна ДНК
 • Линеен динамичен обхват: 5 порядъка
 • Тип калибриране – едноточков (празен и стандартен)
 • Работи с тънкостенни 0,5 ml PCR епруветки

Реагенти и консумативи за Флуориметър Quantus:

За ДНК анализи:

QuantiFluor® dsDNA System – в разфасовки за 200 или 2000 анализа (QuantiFluor® dsDNA System (promega.com))

 За РНК анализи:
Консумативи за Флуориметър Quantus – 0.5ml PCR тънкостенни епруветки
 • Разфасовка от 50 броя
 • Разфасовка от 200 броя

Автоматизирана система за изолиране на Нуклеинови киселини Maxwell® RSC

Описание:

Maxwell® RSC е компактна, автоматизирана платформа за изолиране на нуклеинови киселини, която обработва от 1 до 16 проби едновременно. Използвайки предварително напълнени касети и предварително програмирани методи, Maxwell® RSC предлага последователна, надеждна екстракция на ДНК или РНК за 25–60 минути, в зависимост от типа на пробата. Интуитивният графичен интерфейс прави инструмента лесен за използване, а интегрираният флуорометър Quantus™ ви позволява да събирате данни за чистота на пробата и количествено определяне в един анализ.

Линк към страницата на продукта:
Maxwell® RSC Instrument (promega.com)

Апарат за секвениране на ДНК по Sanger и фрагментен анализ – Система Spectrum

Описание:

Системата Spectrum Compact Ce е настолен инструмент за секвениране по Sanger и фрагментен анализ. С еднобазова резолюция. Той е предназначен за използване със съществуващи реагенти за секвениране, използващи флуоресцентно белязан дидезоксинуклеотид трифосфат и 4-, 5- и 6-багрилни STR комплекти от Promega или други налични в търговската мрежа китове. Работи с интегриран сензорен екран, съвместим с 6 багрила. 4 броя капилярни канала – анализира до 32 проби едновременно.

Видове анализи

Sanger секвенирането се използва за:

 • De novo секвениране
 • Потвърждение от NGS анализи
 • Повторно подреждане на секвенции
 • Откриване на мутации
 • Митохондриално секвениране

Фрагментният анализ се използва за:

 • Откриване на микросателитна нестабилност (MSI)
 • Определяне на размера на PCR продукт

И много други…

Апарати за отчитане на Луминисценция – серия GloMax

Описание:

Ние предлагаме набор от високопроизводителни, лесни за използване четци на плаки, луминометри и флуорометри, проектирани да работят безпроблемно с Promega Bioassays, Cell Health and Metabolism и Genetic Reporter Assays. Тези инструменти предоставят широка гама за различните ваши нужди –  от детектиране на луминесценция, до усъвършенствани четци на плаки за детекция на луминесценция, флуоресценция, UV-видима абсорбция, BRET и FRET, филтрирана луминесценция и възможности за кинетично измерване.

Китове за изолиране на нуклеинови киселини

За ДНК – Линк към всички китове – DNA Extraction | Genomic DNA Isolation (promega.com)

 За РНК – Линк към всички китове – Compare RNA Extraction Kits (promega.com)

Молекулни маркери

Ще намерите голямо разнообразие от ДНК и РНК стълби / ladder и маркери за приложения на конвенционална гел електрофореза. Много от продуктите се предлагат готови за зареждане, с предварително добавена боя. Предлагат се и молекулни маркери за белтъци с широк диапазон.

Линк към всички продукти: Molecular Weight Markers | DNA Ladders | RNA Ladders (promega.com)

Китове – Cell Biology

 • За амплификация и синтез на ДНК
 • За пречистване на Нуклеинови киселини
 • За клониране
 • За определяне на клетъчна жизненост / апоптоза
 • Генетична идентифицация (STR)
 • Микросателитна нестабилност (MSI)
 • Антитела и конюгати за ELISA, блотиране, имунохистохимия и др.
 • In vitro транскрибция, регулация и Майкроарей
 • Експресия на протеини, пречистване и фукционални тестове
 • Рестрикционни ензими и инхибитори