За модерно здравеопазване

  1. Начало
  2. ГЕНЕТИКА И ЖЕНСКО ЗДРАВЕ
  3. Решения за NGS секвениране

Решения за новогенерационно секвениране – NGS

Секвенираща платформа –   DNBSEQ-G400 от MGI Tech Co., Ltd.

Описание:

DNBSEQ-G400* е универсален настолен секвенатор, предоставящ на потребителите изчерпателни, гъвкави и ефективни опции за секвениране. В допълнение към реагентите за секвениране с висока производителност (StandardMPS), реагентите за секвениране с висока производителност на CoolMPS предоставят повече възможности за избор на потребителите при преследване на по-високо качество на секвениране. Със стабилни сигнали с висок интензитет и произволен нисък процент грешки при секвениране, CoolMPS реагентите показват отлична производителност в научни и клинични приложения, особено при откриването на нискочестотни мутации в тумори.

Секвенсерът DNBSEQ-G400 поддържа широка гама от приложения, включително научни изследвания, клинични изследвания, превенция на заболявания, проучвания на околната среда и селското стопанство и т.н., увеличавайки популярността на системите за секвениране с висока пропускателна способност в областта на медицината и научните изследвания.

Брошура на апарата: 
DNBSEQ G400 Brochure (11,2 MB, EN)