За модерно здравеопазване

BD Апарати

Клиничен флоуцитометър BD FACSLyric™

BD FACSLyric™ е последно поколение високотехнолигичен клиничен флоуцитометър, CE-IVD и IVDR сертифициран, спрямо Регламент (ЕС) 2017/746.

Апаратът  се предлага в различни оптични конфигурации:4-, 6-, 8-, 10- и 12-цветна.

Максималната оптична конфигурации включва 3 лазера: Син 488 nm, Червен 640nm, Виолетов 405 nm и дава възможност за едновременна детекция на 12 флуоресценции и 2 параметъра на  разсейване – предно (FSC) и странично (SSC).  По този начин BD FACSLyric напълно отговаря на тенденциите в съвременната флоуцитометрична диагностика в областта на онкохематологията.

Вакуум базираната му аспирационна флуидна система  осигурява тиха работна среда.

Предлага се с клиничен и клинично-изследователски софтуер за събиране и обработка на данни.

Клиничен софтуер FACSuite Clinical - описание
 • Предлага готови за употреба автоматични протоколи за четири, шест и осемцветна имунологична диагностика, както и анализ на CD34+ стволови клетки.
 • Докладите могат да бъдат представени на 24 различни езика, включително и български език.
 • Автоматичен и бърз дневен качествен контрол (QC) с eдна епруветка с калибрационни микросфери и възможност за автоматично пресмятане на компенсациите при настройка на флуорестните детектори.
 • Автоматично пресмятане / рекалкулация на компенсациите на базата на дневен качествен контрол.
 • Автоматично подравняване на лазерите, осигуряващо възпроизводими и надеждни резултати.
Изследователски софтуер FACSuite software - описание
 • Дава възможност за индивидуална настройка и дизайн на работни протоколи, плотове, страници, доклади.
 • Предлага ръчна настройка на компенсациите.

Настройката за автоматично стартиране и изключване на апарата е достъпна и от двата софтуера.

Апаратът има възможност за свързване и експорт на данни в конкретна лабораторна информационна система (ЛИС) посредством софтуерът FACS Workflow Manager.

Като допъление към флоуцитометъра се предлагат:

BD FACSLyric Loader – автоматично устройство за подаване на проби съвместимо с 30 или 40 броя епруветки и 96, 384 ямкови плаки.

BD FACSDuet sample preparation system – Система за преданалитична подготовка на проби.

Общ преглед на системата BD FACSLyric™
BD FACSLyric™ Flow Cytometer – квалификация, настройка и стандартизация на инструмента

Широка гама Поточни цитометри за клинична и изследователска работа:

 • Изследване на лимфоцитни популации,имунен статус,мониторинг на широк набор заболявания.
 • Изследване на животински/растителни клетки/частици по различни параметри.

Изберете най – подходящият за вашата работа:

 • От един до седем лазера.
 • От 3 цвята /+ детектрои за предно и странично разсейване/ до 21 цвята /+ детектрои за предно и странично разсейване/.
 • Възможност за инсталиране на подаващи устройства за епруветки или плаки.
 • Избор от клетъчни анализатори, клетъчни сортъри или комбинирани в един апарат.
Клетъчни анализатори
BD FACS Canto II

 • Напълно дигитален флоуцитометър с възможност за анализ на 8 цвята едноеременно, с компютърна система PC.
 • До 3 лазера с въздушно охлаждане / син, червен и виолетов/, Фибро-насочени Лазери към поточната клетката с кювета.
 • Рефлекционна оптика – LP огледала заменили дихроичните филтри – за повишаване чувствителността в предаването на светлината.
 • Отделна платформа за работните разтвори и голям обем, лесна и бърза смяна и софтуерно отчитане на новото на разтвора.
 • Пълен набор от софтуери за автоматична диагностика или съставяне на панели от оператора.
 • Различни комплекти от частици за калибриране и качествен контрол на апaрата.
 • CE/IVD

BD LSRII

Мощен научно изследователски РС базиран флоуцитометър.

 • Възможност да създадете сами своят апарат, с избор от 7 лазера с въздушно охлаждане, фиксирани, без нужда от ежедневна настройка, с възпроизводими резултати ден след ден; по-малка консумация на електричество, по-малко отделена топлина; и различен брой фотомножители – детектори към всеки лазер, в зависимост от флуорохромите, които използвате.
 • Solid state UV лазер; без специфични изисквания за захранване или охлаждане, подходящ за бои като DAPI, HOECHST и Indo-1; изключително приложим за ДНК бои и експерименти със стволови клетки като рутинна работа.
 • Фибро-насочени Лазери към поточната клетката с кювета.
 • Рефлекционна оптика-LP огледала заменили дихроичните филтри-за повишаване чувствителността в предаването на светлината.
 • Различни комплекти от частици за калибриране и качествен контрол на апaрата. CE/IVD
 • Опция за подаващо устройство за плаки /HTS лоудър/

Клетъчни сортери

BD FACSAria II

Мощен сортиращ РС базиран флоуцитометър

   

 • Скорост на сортиране и анализ  > 40 000 частици в секунда с възможност за 2 и 4 посочно сортиране
 • Напълно затворена камера за подаване и сортиране на пробите, предпазваща оператора от опасни аерозоли
 • Двупосочно и четирипосочно сортиране в микроепруветки и 12х75 мм епруветки. При двупосочно сортиране е възможно сортиране и в 15 мл. епруветки.
 • Чистота на сортираната популация > 98%

       

 • Автоматичен постоянен видео контрол на сортирането.
 • Аерозолен принцип – BDTM Aerosol Management Option (AMO) прочиства сортиращата камера и улавя аеризилните мехурчета по време на сортиране 
 •  Приставка за сортиране в микроплаки (ACDU)
 • Възможност да създадете сами своят апарат, с избор от 4 лазера с въздушно охлаждане, фиксирани, без нужда от ежедневна настройка, с възпроизводими резултати ден след ден
 • Фиксирана лазерна оптика към кюветата на поточната клетка с отвеждане чрез оптични влакна
 • различен брой фотомножители – детектори към всеки лазер, в зависимост от флуорохромите, които използвате

Solid state UV лазер; без специфични изисквания за захранване или охлаждане, подходящ за бои като DAPI, HOECHST и Indo-1; изключително

 • приложим за ДНК бои и експерименти със стволови клетки като рутинна работа.
 • Разделителна способност > 250 000 канала в линеен и > от 105 в логаритмичен режим 
 • Напълно дигитална обработка  на сигналите при събиране и анализ на пробите
 •  Чувствителност по разсеяна напред светлина:  0.5 микрон ,
 •  Чувствителност по разсеяна на 90 градуса светлина:  0.5 микрона
 • Флуоресцентна чувствителност:
 • за FITC – 125 разтворени молекули; (MESF-FITC)
 • за PE – 125 разтворени молекули ; (MESF-PE)
 • Скорост на приемане на данни – 70 000 събития в секунда при 8 параметъра. Скорост на приемане > 100 000 събития в секунда при работа с по-малко параметри.
 • Флуоресцентна компенсация е напълно дигитална по всички параметри (area, width и height)  с възможност за компенсиране по време на събиране на пробите  и по време на анализа

Флуидна система:

Отделена флуидна система- Fluidic cart.(флуидна количка)

Fluidic cart носи контейнерите с отпадния продукт (waste (10л)), 10 л контейнер от неръждаема стомана за работния разтвор(автоклавируем), 5 л контейнер от неръждаема стомана за  BD FACS™ Shutdown Solution и три помощни контейнера по 5л

Всички контейнери са снабдени с индикатор за нивото на разтворта

Вграден компресор, създава налягане 5 до 75 psi

BD InFlux:

   

Последно поколение сортер за безкомпромисно стерилно сортиране

Флоуцитометърът който се адаптиракъм вашият начин на мислене

До 5 Лазера (solid state) :

 • Син (488nm)
 • Червен (635nm)
 • Лилав (405nm)
 • Зелен (532nm)
 • UV

 Общо до 16 флуоресценции/18 параметъра

     

 • Стерилно сортиране Stream in air със сменяеми накрайници от 50 до 150 микрона
 •  Компютърна станция с Spigot™ дигитален статус и контрол на инструмента, 20 ‘’ LCD монитор
 • Инсталиране на апарата в специален защитен Ламинарен бокс, за предпазване на оператора и стерилно сортиранеHEPAфилтър
 • Сортиране на 50 000 събития в секунда с чистота над 99%
 • Анализ на 100 000 събития в секунда
 • Лесна подмяна на накрайника (иглата) заедно с флуидната система с нови, стерилни такива
 • Сортиране на различни популации клетки в микро епруветки, обикновени 5 и 15 мл такива, както и плаки
 • Настройване на налягането на място
 • Вградена UV бактерицидна лампа
 • Камера за настройка на потока
 • Многопараметрово сортиране
 • Сортиране в 96 или 384 ямкова плака чрез компютеризиран система – ComputerizedCellDeposition Unit (CCDU)
 • Аналогови входни стъпала
 • 16х16 компенсация в реално време
 • Диоден лазер за наблюдение на отклонени капки при сортирането
 •  Модулни оптични касети с дихроични огледала и филтри според приложениетo
 • Сортиране на частици с размери започващи от 200 нанометра
 • Видео мониторинг за настройка на струята и образуването на капки
 • Охлаждане на канала за въвеждане на пробата
 • Два галона за работен и отпадъчен разтвор със сензор за теглото
 • Филтър за аерозолно изчистване на сортиращата клетка
 • Детектори чувствителни към поляризирани частици, подходящи за отчитане на дребни частици, както и спектрална характеристика на сигнала

      Сортер, с който сортирането се превръща в удоволствие

НОВО ОТ BD Biosciences

BD FACS Jazz

BD FACS Jazzе флоуцитометър с клетъчен сортер, създаден с помощта на дългогодишния опит на BD в областта на флоуцитометрията и клетъчното сортиране. Опитът показва, че повечето флоуцитометрични лаборатории не използват повече от 3 лазера, както и не сортират повече от 2 популации на веднъж. Поради тези причини BD FACS Jazz притежава следните характеристики:

 • оборудван е с 1, 2 или 3лазера, с възможност за избор на различни конфигурации – само син лазер, син/червен лазер, син/виолетов лазер или син/червен/виолетов лазер
 • има възможност за анализ на 6 флуоресцентни канала (общо 8 параметъра)
 • сортиране на 2 клетъчни популации едновременно
 • размерите му са толкова компактни (51 х 51 см),че може спокойно да се събере в лабораторен ламинарен бокс за вашата по-голяма безопасност в изследванията
 • едно от многобройните приложения на апарата е свързано с анализ на единични клетки, което е особено важно при иновационните методи, на ДНК секвениране (NGS)
 • не маловажно е, че BD FACS Jazz е икономически по-рентабилен, в сравнение с останалите подобни инструменти

Повече информация можете да намерите в прикачените брошура и техническо описание.

BD FACSVerse  технически характеристики

 • Предназначенза научноизследователски цели (RUO). Това съвсем не значи, че клинициститене могат да се възползват от неговите преимущества!
 • Може да бъде от 1 до 3 лазера (син, червен и виолетов), като може да достигне до 8 цвята (10 флуоресцентни параметъра)
 • Нов дизайн на флуидната система, който позволява анализирането на проби в различни видове епруветки – освен стандартните 12 х 15mm, 5ml, може да се използват директно и 15ml или 50ml конични епруветки, както и 1500μl или 500μl микроцентрофужни епруветки
 • Опция за вграждане на нова пробоподаваща система  BD FACS Universal Loader  която предлага една и съща основа за статив, обхващащ 30 или 40 епруветки и платформа за микроплака – 96 или 384-ямкова плака
 • BD FACSVerse представя и нов софтуер за обработка и анализиране на проби  BD FACSuite. Този софтуер е направен да улеснява работата с флоуцитометъра, като минимизира нуждата от непрекъсното стоене до апарата по време на работа. BD FACSuite извършва автоматично настройката на инструмента както и компенсацията според желания експеримент баз да има нужда от всякаква ръчна настройка. Новият софтуер предлага много и интересни нови начини за визуализация на резултатите, както и лесен начин за прехвърляне на определени графики към програми като Microsoft Power Point, улеснявайки вашата презентация на резултатите.

Това са само част от интересните характеристики на новия флоуцитометър, представен от BD. За повече информация можете да изпратите запитване в уеб страницата или директно да се свържете с офиса на Диамед ООД.

BD Accuri C6

 • Този инструмент е предназначен не само за потребители с дългогодишен опит във флоуцитометрията, но и за клиницисти и изследователи, които никога до сега не са имали възможността да работят на подобна апаратура.
 • Accuri C6 е сертифициранза научно-изследователски цели (RUO)
 • Accuri C6 е много лесен за работа и се предлага на достъпна цана имайки предвид характеристиките и функциите си.
 • Компактния дизайн на инструмента му придава вид на по-семпла платформа, но тези от вас, които имат опит с платформата BD FACSCalibur,веднага биха разбрали сложността на Accuri C6.
 • Платформата на Accuri C6 е съпоставима с тази на BD FACSCalibur– възможност за 2 лазера, 4 цвята (общо 6 флуоресцентни параметъра), като разликата е, че работи с Windows- базирана система. 
 • Този инструмент е доста по-малък като размери от останалите платформи на BD, с които сте запознати, но това не означава, че не може да поеме повече натоварване.
 • Accuri C6 има възможност за надграждане с пробоподаваща система за 24 епруветки (12 х 75mm, 5ml)или за 48 или 96-ямкови плаки. Този инструмент вече се предлага само и единствено от BDи Диамед катонеин официален дистрибутор за България.

Подготвителна станция за проби:

SamplePrepAssistant за напълно автоматизирано подготвяне на пробите за по – безопасна и по – бърза работа. Подготвените проби могат заедно с подаващото устройство да бъдат поставени и анализирани директно на флоуцитометъра.

Автоматизирани стъпки : Взимане на кръв през капачката на епруветката, поставяне на кръвта и реагенти в нова епруветка, инкубиране, лизиране и размесване.

  

   

CE IVD

Магнитно сепариране:

   

IMagОпростен и елегантен уред за мануална магнитна сепарация на клетки                                                                     

Работи с 6 епруветки от 5 мл или 2 от 14 мл                                                                               

Широка гама от антитела за сепариране на основните клетъчни популации                                                          

Не ви е нужен друг уред

Не е нужно да сте до него

Тъканно дезинтегриране

MediMachine:Автоматизирано механично дезинтегриране на растителни и животински тъкани

Микроостриета, подходящи за твърди и меки тъкани

Скорост  80 оборота в минута

Затворена система

Размер на дезинтегрираните частици от 20 μm до 500 μm

Kонсумативи:

 • Medicon 35 μm и 50 μm Стерилни или нестерилни
 • Filcon Sterile Syringe 10 μm, 20 μm, 30 μm, 50 μm, 70 μm, и 500 μm, Стерилни или нестерилни

   

Към сайта на BD Biosciences