За модерно здравеопазване

 1. Начало
 2. ИМУНОЛОГИЯ
 3. BD Реагенти CE-IVD 

BD Реагенти СЕ-IVD

  Моноклонални антитела: Голямо разнообразие от CE маркирани  монаклонални антитела,  белязани с различни флуорохроми,за имунодиагностика на флоуцитометър. Едно, дву-, три- и многоцветни комбинации, покриващи широк спектър изследвания. Готови панели за имунофенотипизиране на основни имунологични аномалии: HIV/AIDS мониторинг, хематологични заболявания, транплантационна съвместимост и др.

    

  Флуорохроми с които работи BD:

  • за син лазер: FITC, PE, PerCP или PerCp-Cy5.5, PE-Cy7
  • за червен лазер: APC, APC-Cy7, APC H7
  • за виолетов лазер: AmCyan, Pacific Blue, V450

    

  Едноцветни комбинации: от CD1 до CD138

  • HLATdTFMC,

  Двуцветни комбинации:

  • BD Simultest с флуорохроми FITC и PE

  Трицветни комбинации:

     

  • BD TriTest с флуорохроми FITCPE и PerCp-Cy5.5,
  • Наличие на китове в комплект с епруветки за определяне на абсолютен брой
  • BD Oncomark: дву и трицветни комбинации от стандартни панели за хематологични отклонения

  Четирицветни комбинации:

  • BD MultiTESTСтандартни китове за базисна имунофенотипизация на основни лимфоцитни популации: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16+56, CD45, HLA DRCD38, CD62L
  • с флуорохроми FITCPE, PerCP и APC
  • Наличие на китове в комплект с епруветки за определяне на абсолютен брой

  Шестцветна комбинация:

      

  • BD TBNKУникална възможност за анализ на основните компоненти на имунната система в една епруветка с определяне на абсолютен брой:  CD3, CD4, CD8, CD19, CD16+56, CD45 с флуорохроми FITCPE, PerCp-Cy5.5, PE-Cy7, APC, APC-Cy7

  -Контролни китове и изотипни контроли

  -Стволови клетки, фукционални тестове – MigratestPhagotestBurstest,

  -Реагенти за качествен контрол

  http://www.bdbiosciences.com