За модерно здравеопазване

  1. Начало
  2. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
  3. Автоматично определяне на СУЕ

Автоматично определяне на СУЕ от ALCOR Scientific 

iSED® перфектната СУЕ система

Усъвършенствана реологична технология.

Техническата иновация на iSED® напълно автоматизирания СУЕ анализатор се състои в директно измерване на интензитета на агрегацията на червените кръвни клетки, която е отговорна за скоростта на утаяване на еритроцитите (ESR/СУЕ).

За разлика от традиционните методологии за СУЕ, които измерват индиректно агрегацията на червените кръвни клетки, iSED я измерва директно и изразява стойностите в mm/hr.

Виж още

По силата на своята технология, iSED дава резултати за ESR в рамките на 20 секунди без променливите, които обикновено се свързват с традиционното тестване за ESR, най-важната от които е хематокритът.

iSED използва квантиметрична фотометрия, за да улови въздействието на ранната фаза на седиментацията на еритроцитите – образуването на руло. Този етап е най-критичният за СУЕ, тъй като размерът на агрегатите на червените кръвни клетки е правопропорционален на стойностите на СУЕ, които нарастват в зависимост от наличието и интензивността на възпалението.

Микропоточната клетка на iSED улавя критичната кинетика на червените кръвни клетки в силно контролирана тестова среда, за да произведе резултати от ESR, които не се влияят от променливите, обикновено свързвани с традиционните методи за тестване на ESR.

MiniiSED®  перфектната СУЕ система

MiniiSED® е най-новото допълнение към фамилията ALCOR анализатори за скорост на утаяване на еритроцитите (ESR) от ALCOR Scientific. MiniiSED® измерването на ESR е бързо, точно и не се влияе от променливи , свързани с традиционните методологии, като хематокрит. Този напълно автоматизиран ESR анализатор с една позиция работи директно от първични EDTA епруветки или BD Microtainer® MAP Microtubes, изисква 100 микролитра проба, има вътрешен баркод четец и дава статистически резултати за 15 секунди!

Виж още

Този компактен напълно автоматизиран ESR анализатор използва фотометрично отчитане за количествено определяне на образуването на Rouleaux, което е най-ранната и най-критична фаза на седиментацията. 

Микропоточната клетка на miniiSED улавя критичната кинетика на червените кръвни клетки в силно контролирана тестова среда, за да произведе резултати от ESR за 15 секунди. Резултатите от анализаторите не се влияят от променливите, обикновено свързвани с традиционните методи за изследване на ESR. Някои от тези променливи включват хематокрит, MCV и температура.

MiniiSED® е идеалният ESR анализатор за спешни отделения, POLs и малки болнични лаборатории.