За модерно здравеопазване

Аксесоари – BD Vacutainer® Collection Accessories

  I. Холдери – BD Vacutainer One Use Needle Holder

  • Еднократни холдери, съвместими с всички вакутейнери и игли, включително иглите с предпазител и обезопасените бътерфлайки;
  • Съвместимост с BD BACTЕС – среди за хемокултури.

  II. Турникети – BD Pronto Tourniqet

  • Турникет, който може да се използва многократно;
  • Лесен за употреба;
  • Трябва да бъде поставен на 7.5-10 см. над мястото на венепункцията за не повече от 3 мин., в противен случай резултатите от кръвните тестове могат да бъдат погрешни.

  III. Диф-сейф

  • Кръвен диспенсер, улесняващ приготвянето на кръвни натривки;
  • Осигурява отделането на единична капка кръв с подходяща големина, без да е необходимо отварянето на капачката на вакутейнера.

  IV. Контейнери

  • Предназначен за събиране на използваните игли;
  • Лесен и безопасен начин за транспортиране на използваните игли;
  • Размер – 0.70 л.

  V. Луер-адаптери

  • Съвместим с BD Vacutainer Holders и BD Vacutainer Blood Collection Sets;
  • Съвместим с катетри и приспособления за перфузия.