За модерно здравеопазване

Венозна кръв – епруветки за вземане на кръв с вакуум
BD Vacutainer® blood collection tubes

I. Вакутейнери за серум – Serum tubes

 • Идентифицират се с червена капачка;
 • Материал – РЕТ/полиетиленов терафталат/ или стъкло;
 • Обем -2, 4, 6 и 10 мл.;
 • Размери – 13х75, 13х100, 16х100;
 • Използват се за определяне на показателите в отдели: Клиничната химия; серлогия; имунохимия; имунология;
 • Адитив – Clot Activator /силиконови частици впръскани по стените на вакутейнера които, ускоряват процеса на кръвосъсирване/;
 • Препоръчително миксиране – 5-6 пъти;
 • Препоръчително време за съсирване на кръвта – 60 мин.;
 • Препоръчително центрофугиране – 10 мин. / 1300 g

II. Вакутейнери за серум – Serum separation tubes (BD SST II Advance)

 • Идентифицират се с жълта капачка;
 • Материал – РЕТ/полиетиленов терафталат/;
 • Обем – 3, 5.5 и 8.5 мл.;
 • Размери – 13х75, 13х100;
 • Използват се за определяне на показателите в отдели: Клинична химия; серология; имунохимия; имунология; лекарствено мониториране;
 • Адитиви-сепариращ гел (формира бариера между формените елементи на кръвта и серума, след центрофугиране) и силиконов активатор на кръвосъсирването, впръскан по стените на вакутейнера;
 • Стабилност – 4ч. на 25º и 24 ч. на 4º;
 • Препоръчително миксиране – 5-6 пъти;
 • Препоръчително време за съсирване на кръвта – 30 мин.
 • Препоръчително центрофугиране – 10 мин. / 1300-2000 g

III. Вакутейнери за плазма – Plasma tubes

 • Идентифицират се със зелена капачка;
 • Материал – РЕТ или стъкло;
 • Обем – 2, 4, 5, 6 и 10 мл.;
 • Размери – 13х75, 13х100;
 • Използват се за определяне на показателите в Клиничната химия;
 • Адитив – LH (литиев хепарин) или NH (натриев хепарин);
 • Препоръчително миксиране – 8-10 пъти;
 • Възможност за незабавно центрофугиране;
 • Препоръчително центрофугиране – 10 мин. / 1300 g

IV. Вакутейнери за плазма с гел – Plasma separation tubes (BD PST II)

 • Идентифицират се със светло зелена капачка;
 • Материал – РЕТ или стъкло;
 • Обем – 3, 4, 5 и 8 мл.
 • Размери – 13х75, 13х100;
 • Използват се за определяне на показателите в Клиничната химия;
 • Адитив – LH (литиев хепарин) и сепариращ гел, който формира бариера между формените елементи и плазмата;
 • Стабилност – 24 ч. на 25º;
 • Препоръчително миксиране – 8-10 пъти;
 • Възможност за незабавно центрофугиране;
 • Препоръчително центрофугиране – 10 мин. / 1300-2000 g

V. Вакутейнери за коагулация – Coagulation Tubes

 • Идентифицират се със светло синя капачка;
 • Материал – PET или стъкло;
 • Обем – 1,8; 2,7 и 4,5 мл.;
 • Размери – 13 х 75;
 • Използват се за определяне показателите на кръвосъсирването;
 • Адитив – 3,2% натриев цитрат;
 • Съотношение цитрат: кръв=1:9;
 • За пациенти на антикоагулантна терапия – CTAD вакутейнери, 2,7 мл, стъклени, съдържащи инхибитори на тромбоцитната активност – буфериран цитрат, теофилин, аденозин и дипиридамол;
 • Стабилност – 2 ч. на стайна температура;
 • Препоръчително миксиране -3-4 пъти;
 • Препоръчително центрофугиране – 10-15 мин. / 2000-2500 g
VI. Вакутейнери за хематология – EDTA Tubes
 • Идентифицират се с лилава капачка;
 • Материал – PET или стъкло;
 • Обем – 2, 3, 6 и 7 мл.;
 • Размери – 13 х 75, 13 х 100;
 • Използват се за определяне на пълна кръвна картина;
 • Адитив – К2 ЕДТА (впръскана по стените на вакутейнера) или К3 ЕДТА (течна форма);
 • Препоръчително миксиране-8-10 пъти.
VII. Вакутейнери за кръвна захар – Fluoride / Oxalate Tubes
 • Идентифицира се със сива капачка;
 • Материал – PET или стъкло;
 • Обем – 2, 4 и 6 мл.;
 • Размери – 13х75, 13х 100;
 • Използват се за определяне концентрацията на глюкоза, лактат и алкохол в кръвта;
 • Адитив – Натриев флуорид, Калиев оксалат;
 • Стабилност на пробата – 24 часа на стайна температура;
 • Препоръчително миксиране – 8-10 пъти;
 • Препоръчително центрофугиране – 10 мин. / 1300 g
VIII. Вакутейнери за СУЕ – ESR Tubes
 • Идентифицират се черна капачка;
 • Материал – стъкло;
 • Обем – 5.2, 1.8 мл;
 • Размери – 10,25 х 120; 8 х 100 ;
 • Използват се за определяне на скорост на утаяване на еритроцитите по 2 начина – мануално и автоматично;
 • Мануално определяне на СУЕ – BD Seditainer tubes (5.2 мл.) и BD Seditainer статив – отчитането става за 1 час;
 • Автоматично определяне на СУЕ – BD Seditainer tubes (1.8 мл.) и BD Sedi-15 System – отчитането става за 27 мин.;
 • Адитив – 3.2% натриев цитрат;
 • Съотношение цитрат: кръв = 1:4;
 • Препоръчително миксиране – 8-10 пъти.