За модерно здравеопазване

Диагностика на урина

I. Чаша за проба от урина

 • Обем-120 мл;
 • Материал – неутрален полипропилен;
 • Капак с винт и интегрирано устройство за прехвърляне на урина в епруветки Vacutainer.

II. Вакутейнери за урина

       

  • Обем – 4, 6, 7, 8, 10 мл.;
  • Адитив – лиофилизиран стабилизатор за съхраняване на проби от урина (борна к-на,натриев фомарат и сорбитол), който подържа стабилни пробите 24 ч. на стайна температура;
  • Епруветки с кръгло и конусовидно дъно за анализ на седимент, биохимично и микробиологично изследвани на урина;
  • Създават удобство при транспортирането на проби от урина;
  • Намалява риска от контаминиране и запазва качеството на пробата.

  III. 24-часов контейнер за проби от урина

  • Обем – 3 л.
  • Кафяв, полупрозрачен, защитен от светлина, с градуиран обем;
  • Син капак с винт и интегрирано устройство за прехвърляне на урина.

  IV. Трансферни сламки

  • Позволяват прехвърлянето на урина от други видове колектори, които не притежават интегрирано устройство за трансфер.