За модерно здравеопазване

  1. Начало
  2. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
  3. Компоненти на затворена система

Компоненти на затворена система за вземане на кръв на
Becton, Dickinson and Company (BD)

  • Игла – стерилна, еднократна, подходяща за вземане на една или множество проби;
  • Холдер – използван, за да обезопаси иглата по време на венепункцията и последващото вмъкване в капачката на епруветката;
  • Вакутейнер – съдържа предварително измерен вакуум, осигуряващ контролирано изпълване на епруветките.