За модерно здравеопазване

Периферна кръв – BD Microtainer® Blood Collection Tubes

I. Микротейнери за хематология – K2EDTA

 • Идентифицират се с лилав цвят;
 • Обем – 250-500 микролитра;
 • Адитив-К2 ЕДТА;
 • Използват се за определане на пълна кръвна картина;
 • Препоръчително миксиране – 10-20 пъти.

II. Микротейнери за серум – Plain

 • Идентифицират се с червен цвят;
 • Обем – 250-500 микролитра;
 • Не съдържа адитив;
 • Използва се определяне на биохимични и серологични показатели;
 • Препоръчително време за съсирване на кръвта – 30 мин.;
 • Препоръчително центрофугиране – 5 мин. / 2000 g

III. Микротейнери за серум с гел – BD SST

 • Идентифицират се с жълт цвят;
 • Обем – 400-600 микролитра;
 • Адитив – Clot Activator (активатор на кръвосъсирването) и сепариращ гел (формира бариера между формените елементи и серума);
 • Използва се за определяне на биохимични и серологични показатели;
 • Препоръчително миксиране – 4-5 пъти;
 • Препоръчително време за съсирване на кръвта – 30 мин.;
 • Препоръчително центрофугиране – 5 мин. / 6000-15 000 g

IV. Микротейнери за светочувствителни проби – SST Amber

 • Идентифицират се е кафяв цвят;
 • Обем – 400-600 микролитра;
 • Адитив – Clot Activator (активатор на кръвосъсирването) и сепариращ гел (формира бариера между формените елементи и серума);
 • Използва се за определане на показатели, чувствителни на светлина – напр. серумен билирубин;
 • Препоръчително миксиране – 4-5 пъти;
 • Препоръчително време за съсирване на кръвта – 30 мин.;
 • Препоръчително центрофугиране – 5 мин. / 6000-15 000 g

V. Микротейнери за плазма

 

 • Идентифицират се със зелен цвят;
 • Обем – 250-500 микролитра;
 • Адитив – Литиев хепарин;
 • Използва се за определяне показателите в Клиничната химия;
 • Възможност за незабавно центрофугиране;
 • Препоръчително миксиране – 8-10 пъти;
 • Препоръчително центрофугиране – 3 мин. / 2 000 g

VI. Микротейнери за кръвна захар

 • Идентифицират се със сив цвят;
 • Обем – 400-600 микролитра;
 • Адитив-Натриев флуорид, ЕДТА;
 • Използват се за определяне концентрацията на глюкоза, лактат и алкохол в кръвта;
 • Стабилност на пробата – 24 часа на стайна температура;
 • Препоръчително миксиране – 8-10 пъти;
 • Препоръчително центрофугиране – 5 мин. / 2 000 g