За модерно здравеопазване

  1. Начало
  2. ЛАБОРАТОРНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Апаратура Tecan

Ламинарни боксове

Центрофуги

Центрофуги за микробиологично оцветяване

BD Kiestra™