За модерно здравеопазване

Ламинарни боксове от Aquaria Srl

  • Mini flow-вертикален ламинарен бокс, клас II за биологично безопасни материали

  • Flow activa-HF-хоризонтален ламинарен бокс, клас I. Създаден само за предпазване на материала, с който се работи

  • Flow activa-VF-вертикален ламинарен бокс клас II за работа с  биологично безопасни материали. Създаден за защита на материала, с който се работи, персонала и околната среда

  • Bio Activa-вертикален ламинарен бокс клас II-А/тип В3. За работа с биологично опасни материали

  • Bio Activa-VE – вертикален ламинарен бокс клас II-А/тип В3. За работа с биологично опасни материали

  • Cyto activа – вертикален ламинарен бокс клас II-А/тип А и В3. За работа с биологично опасни материали
  • Тhree activа – ламинарен бокс за работа с биологично опасен материал клас III