За модерно здравеопазване

Центрофуги Hettich®

Модел EВА 21

I. ЕВА 21

 • Малка центрофуга с размери-247 х 275 х 330 и маса-11 кг;
 • Максимален капацитет-6 х 50 мл.;
 • Максимална скорост- 18 000 оборота /мин.
Ia. Ъглов ротор-ъгъл 35º

 • 6-гнезден, 12-гнезден
 • Максимална скорост-6 000 об./мин
 • Адаптери за епруветки с различна големина

 

Iб. Ъглов ротор-ъгъл 45º

 • 12-гнезден
 • Максимална скорост-18 000 об./мин
 • Адаптери за епруветки с различна големина

 

Iв. Ъглов ротор-ъгъл 45º

 • 24-гнезден,30 -гнезден
 • Максимална скорост-15 000 об./мин.
 • Адаптиран за микроепруветки

 

Iг. Летящ ротор- ъгъл 90º

 • 8-гнезден
 • Максимална скорост-5 000 об./мин.
 • Адаптери за епруветки с различна големина

 

Iд. Летящ ротор- ъгъл 55º

 • 8-гнезден
 • Максимална скорост-5 000 об./мин.
 • Адаптери за епруветки с различна големина

Iе. Летящ ротор- ъгъл 70º

 • 12-гнезден
 • Максимална скорост-5 000 об./мин.
 • Адаптери за епруветки с различна големина

Iж. Хематокритен ротор

 • 24-гнезден
 • Максимална скорост-15 000 об./мин.

Модел ROTOFIX 32 A

II. ROTOFIX 32 A

 • Центрофуга с размери-257 х 366 х 430 и маса-25 кг.
 • Максимален капацитет-4 х 100 мл.
 • Максимална скорост- 6 000 оборота /мин.

Брошура ROTOFIX32A_(6.0 MB, EN)

IIа. Летящ ротор- ъгъл 90º

 • 4 гнезда за носачи
 • Носачи за епруветки- с различен брой гнезда за епруветки
 • Адаптери за носачите с различна големина
 • Максимална скорост- 4 000 об./мин.

 

II б. Летящ ротор- ъгъл 90º

 • 8 гнезден
 • Максимална скорост-4 000 об./мин.
 • Адаптери за епруветки с различна големина

II в. Летящ ротор- ъгъл 55º, 60º, 80º

 •  12 гнезден
 • Максимална скорост-4 000 об./мин.
 • Адаптери за епруветки с различна големина

 

II г: Ъглов ротор-ъгъл 35º

 • 2-гнезден,6-гнезден
 • Максимална скорост-6 000 об./мин.
 • Адаптери за епруветки с различна големина

  

Модел UNIVERSAL 320

III. UNIVERSAL 320

 • Центрофуга с размери-346 х 395 х 520 и маса-29 кг.
 • Максимален капацитет-4 х 100 мл.
 • Максимална скорост- 15 000 оборота /мин.

Брошура UNIVERSAL 320_(13.0 MB, EN)

IIIа: Летящ ротор- ъгъл 90º

 • 4 гнезден
 • Максимална скорост-5 000 об./мин.
 • Адаптери за епруветки с различна големина

 

IIIб: Летящ ротор- ъгъл 90º

 • 4 гнезда за носачи
 • Носачи за епруветки- с различен брой гнезда за епруветки
 • Адаптери за носачите с различна големина
 • Максимална скорост- 4 000 об./мин.

IIIв. Летящ ротор- ъгъл 55º, 60º, 80º

 • 12 гнезден
 • Максимална скорост-5 000 об./мин.
 • Адаптери за епруветки с различна големина

IIIг. Летящ ротор- ъгъл 90º

 • 4 гнезда за носачи
 • Носачи за епруветки- с по 4 броя гнезда за епруветки
 • Адаптери за носачите с различна големина
 • Максимална скорост- 4 000 об./мин.

IIIд . Летящ ротор- ъгъл 90º , ъгъл 90º ,ъгъл 45º

 • 6 гнезден ,8 гнезден,8 гнезден
 • Максимална скорост – 4 000, 4 000, 5 000 об./мин.
 • Адаптери за епруветки с различна големина

   

IIIе: Ъглов ротор-ъгъл 35º

 • 12 гнезден
 • Максимална скорост-6 000,12 000 об./мин.
 • Адаптери за епруветки с различна големина

 

IIIж: Ъглов ротор-ъгъл 45º, 45º, 40º

 • 30 гнезден , 12 гнезден , 24 гнезден
 • Максимална скорост-14 000, 15 000, 15 000 об./мин.
 • Адаптери за микротейнери, епендорфки