За модерно здравеопазване

BD Kiestra™

Модулните решения за лабораторна автоматизация BD Kiestra™ са уникално позиционирани да предложат стандартизирани и мащабируеми решения за инокулация, инкубация, изобразяване на плаки и разчитане и последващи тестове. Решенията BD Kiestra™ помагат да се подготвят лабораториите да отговорят на тези променящи се изисквания и да постигнат ефективно, навременно и рентабилно клинично бактериологично изследване.

Модули на системата BD Kiestra™

BD Kiestra™ InoqulA sample processor

BD Kiestra™ InoqulA sample processor извежда бактериологията на ново ниво с възможността за обработване както на течни, така и на нетечни проби. Модулът автоматизира посяването чрез специалната технология “rolling bead” и намалява нуждата от субкултивиране със 73%.

Брошура на системата:
Kiestra InoqulAplus (5.0 MB, PDF, EN)

BD Kiestra™ Work Cell Automation (WCA) System

BD Kiestra™ Work Cell Automation (WCA) System е удобно решение за микробиологични лаборатории от всякакъв размер, позволяващи автоматизация на множество процеси – транспорт на плаки, обработка, инкубация и дигитална визуализация.

BD Kiestra™ ReadA

BD Kiestra™ ReadA – интелигентна система за инкубация и визуализация, която осигурява инкубация на затворени врати и точност чрез стандартизирана визуализация.

Брошура на системата:
Kiestra ReadA (17.0 MB, PDF, EN)

BD Kiestra™ IdentifA

BD Kiestra™ IdentifA автоматично подбира колония и подготовя суспензия McFarland за идентификация на BD™ Bruker MALDI Biotyper® CA System и тестване на антибиотична чувствителност. Автоматизирането на тези стъпки осигурява по-голяма ефективност чрез намаляване на мануалния труд и грешките при обработката.

Брошура на системата:
Kiestra IdentifASusceptA (11.5 MB, PDF, EN)

BD Kiestra™ Total Lab Automation (TLA) System предлага пълна автоматизация на работния процес от обработка на пробите до дигитална визуализация.