За модерно здравеопазване

Интензивни грижи

  • Сетове за централно-венозно канюлиране по Селдингер:

Argon CareflowTM сетове за централно-венозно канюлиране;

Argon Hydrocath AssureTM сетове за централно- венозно канюлиране с антимикробно покритие;

  • Артериални катетри:

Argon CareflowTM катетри за артериален достъп;

  • Катетри с удължен вътресъдов престой:

Argon L-Cath TM Polyurethane PICC and Midline Catheters;

Argon First PICCTM silicone PICC and Midline Catheters;

  • Централно-венозни катетри за краткотрайно приложение при спешни случай:

Argon Secalon-T TM

 

  •  Системи за пулмонална артерия и термодилуция:

Argon ExactaTM интродюсерни сетове;

Argon CriticathTM катетри за пулмонална артерия;

 Argon CritikitTM Ice/ Room Temperature Injectate systems and accessories;

 

  • Мониторинг на хемодинамиката:

Argon DTX PlusTM eднократни трансерни сетове за инвазивно измерване на кръвно налягане;

Argon SafedrawTM еднократни трансдюсерни сетове със септум за взимане на кръв;

Argon SafedrawTM– Р еднократни трансдюсерни сетове със септум за взимане на кръв;

Argon RT2000 трансдюсери за многократна употреба и еднократни домчета;

Argon интерфейсни кабели;