За модерно здравеопазване

Инфузионна терапия

  • Периферни интравенозни катетри с интегриран инжекционен порт;

  • Периферни интравенозни катетри, произведени от BD Vialon – уникален полиуретан; биологично съвместим и непропускащ излъчване материал за катетри;

  • Периферни Safety интравенозни катетри, с инжекционен порт и обтуратор; заключващ механизъм при отстраняване на канюлата за лесна употреба и предпазване от убождания;

  • Неонатологични и педиатрични периферни катетри; специално проектирани за венепункция на малка повърхност, с крилца;

  • Превръзки за периферен интравенозен катетър;

  • Трипътни кранчета – различни цветове; конектори; удължители;

  • Инфузионни сетове;

  • Инфузионни аксесоари;