За модерно здравеопазване

Продукти за биопсия

  • Костно-мозъчна биопсия:

T-LokTM сетове за костно-мозъчна биопсия;

  

Аспирационни игли за костен мозък;

  • Органна биопсия:

Pro-MagTM Ultra Автоматичен биопсичен инструмент;

Игли за Pro-MagTM Ultra Автоматичен биопсичен инструмент;

Игли UltraCoreTM за Bard ® MAGNUM® и BIP биопсични инструменти;

BioPinceТМ: Full Core еднократен автоматичен биопсичен инструмент;

Tru-CoreTM II: еднократен автоматичен биопсичен инструмент;

SuperCoreTM: еднократен полуавтоматичен биопсичен инструмент;

  • Аспирационни биопсични игли:

Спинални биопсични игли:

Chiba биопсични игли:

Franseen биопсични игли:

Greene биопсични игли:

Westcott биопсични игли:

  • Продукти за биопсия на гърда:

V Mark: Маркери;

Repositionable Breast Localization needles;

Non-Repositionable Breast Localization Needle;