За модерно здравеопазване

Регионална анестезия

  • Спинални игли тип BD Whitacre Pencil Point – различни размери; изработени от специална неръждаема стомана, без силикон; атравматични;

  • Спинални игли тип BD Quincke – различни размери; атравматични; сет с интродюсер;

  • Епидурални игли BD Tuohy Weiss – заключващ механизъм в основата на иглата предотвратява опасност от пробив на дурата; градуация на всеки 10 мм, а педиатричните – на всеки 5 мм; с крилца за фиксация;
  • Сетове за епидурална анестезия; с включени всички компоненти; варианти с L.O.R. пластмасова или стъклена спринцовка за загуба на съпротивление;

  • Сетове за комбинирана спинална и епидурална анестезия;
  • Биопсични игли – BD Chiba Type предназначени за тъканна биопсия; BD Westcott™ за хистологични, цитологични и бактериологични изследвания; специална игла за биопсия на костен мозък;
  • Артериални ангиографски игли BD Amplatz – проектирани за артериално въвеждане преди ангиография в радиологията;