За модерно здравеопазване

  1. Начало
  2. МИКРОБИОЛОГИЯ

Директни бързи тестове

Хранителни среди

ID/AST

Системи за култивиране GasPak™

Хемокултури

Диагностика на туберкулоза

Диагностични тестове Elitech