За модерно здравеопазване

  1. Начало
  2. МИКРОБИОЛОГИЯ

Вземане и транспортиране на проби

Директни бързи тестове

Хранителни среди

Реактиви за оцветяване

ID/AST

Системи за анаеробно култивиране

Хемокултури

Диагностика на туберкулоза

Диагностични тестове Elitech