За модерно здравеопазване

  1. Начало
  2. МИКРОБИОЛОГИЯ
  3. Вземане и транспортиране на проби

Вземане и транспортиране на проби

 

  • Тампони за вземане на материал с и без транспортна среда
  • Транспортни системи за течни и твърди материали за анаеробно култивиране
  • Транспортни системи за вируси