За модерно здравеопазване

 1. Начало
 2. МИКРОБИОЛОГИЯ
 3. Диагностика на туберкулоза

Диагностика на туберкулоза

 • Взимане и транспортиране на проби-система за безопасно взимане и транспортиране на проби като пробата попада директно в епруветка, в която ще бъде изследвана впоследствие
 • Смилане и деконтаминация на пробите

Оцветяване на Микобактерии

 • Метод на Цил-Нилзен
 • Студен бърз метод
 • Студен метод на Киниън
 • Антибиотични дискове за изследване на чувствителността на Микобактерии
 • Тестове за идентификация на Микобактерии
 • Хранителни среди за култивиране на микобактерии
 • Системи за бърза диагностика на туберкулоза с флуоресцентен метод на детекция:
  • BD MGIT
  • BD BACTEC MGIT 960-автоматизирана система за диагностика на Микобактерии