За модерно здравеопазване

 1. Начало
 2. МИКРОБИОЛОГИЯ
 3. Диагностика на туберкулоза

Диагностика на туберкулоза

 • Системи за безопасно вземане и транспортиране на проби, като пробата попада директно в епруветка, в която ще бъде изследвана впоследствие
 • Реагенти за смилане и деконтаминация на пробите
 • Оцветяване на Микобактерии
  • Метод на Цил-Нилзен
  • Студен бърз метод
  • Студен метод на Киниън
 • Антибиотични дискове за изследване на чувствителността на Микобактерии
 • Тестове за идентификация на Микобактерии
 • Хранителни среди за култивиране на микобактерии

BD BACTEC™ MGIT™

BD BACTEC™ MGIT™ е автоматизирна система за детекция на течни култури микобактерии и тестване на чувствителност. Създадена, за да е лесна за работа, BD BACTEC™ MGIT™ системата позволява увеличаване на продуктивността без изискване за голям персонал.

Нерадиометрична технология – системата използва BD BBL™ MGIT™ среди и патентовани сензори, които ефективно подпомагат флуориметричната технология за високо акуратна детекция на O2 консумация без използване на остри обекти. Лесна за употреба – сканирайте епруветката с проба и я заредете на мястото, което се индикира от системата.

Връзка към страницата на производителя:
BD BACTEC™ MGIT™ automated mycobacterial detection system