За модерно здравеопазване

 1. Начало
 2. МИКРОБИОЛОГИЯ
 3. Диагностични тестове Elitech

Диагностични тестове Elitech

 

 • Диагностични тестове за диагностика на урогенитални микоплазмиMycofast Evolution 3-откриване, изброяване, идентификация и определяне на антимикробна чувствителност
  Mycofast Screening Evolution 3-скрининг и изброяване, идентификация и определяне на антимикробна чувствителност на положителните проби от скрининга

 • Mycoscreen plus-детекция и идентификация на урогенитални микоплазм

Диагностични тестове за Mycoplasma pneumoniae

 • Pneumofast-изолиране, идентификация, изброяване и определяне на антимикробна чувствителност на Mycoplasma pneumoniae

Диагностични тестове гъбички с патогенно значение

 • Fungifast-идентификация и антимикробна чувствителност на гъбички

 • Fungifast AFG-определяне на антимикробната чувствителност на гъбички
 • Fungichrom-тест за видова идентификация на гъбички

 • Candifast-идентификация и антимикробна чувствителност на гъбички

 • Candifast ES TWIN-антимикробна чувствителност на гъбички

Диагностични тестове за откриване на анти-стрептолизин О и анти-стрептодорназа В антитела в човешки серум

 • ASO-BAR

 • DOR-BAR

Urifastдиагностичен тест за определяне на чувствителността на Ентеробактерии към най-често използваните антибиотици при лечение на бактериални инфекции на пикочните пътища

Staphichrom-тест за бърза идентификация на Staphilococcus aureus от изолирани колонии