За модерно здравеопазване

 1. Начало
 2. МИКРОБИОЛОГИЯ
 3. Директни бързи тестове

Директни бързи тестове

 • Тестове за диагностика на:
 • Helicobacter pylori-качествен имунологичен метод за детекция на IgG антитела срещу H. pylori в кръвни проби
 • Staphylococcus aureus-латекс слайд аглутинационен тест за диференциране на стафилококи
 • Streptococcus pneumoniae-латекс аглутинационен тест за детекция на Streptococcus pneumoniae
 • Стрептококи група A,B,C,F,G- ензимен латекс аглутинационен тест за идентификация на бета хемолитични стрептококи група A,B,C,F и G
 • Токсин А на Clostridium difficile-бърз хроматографски метод за качествено определяне на токсин А на Clostridium difficile във фекални проби

  • Причинители на менингит-латекс аглутинационен тест за бърза детекция на антигените на H. influenzae тип В, S. pneumoniae, стрептококи група В, N. meningitidis групи A, B, C, Y и W135 и E.coli K1 в цереброспинална течност, серум, урина и кръв.
  • Причинител на Сифилис-нетрепонемален серологичен тест
  • Инфлуенца тип А и В- бърз имунохроматографски метод за директно качествено откриване на вирусни антигени А и В от назофарингеални проби и гърлени тампони.

 • Респираторно синцициален вирус- бърз имунохроматографски метод за директно откриване на RSV антигени в назофарингеални проби
 • Varicella-Zoster вирус-качествен и количествен латекс аглутинационен метод за детекция на VZV антителата в човешки серум