За модерно здравеопазване

  1. Начало
  2. МИКРОБИОЛОГИЯ
  3. Реактиви за оцветяване

Реактиви за оцветяване – BD Difco™ – BD BBL™ – Stains

 

  • Оцветяване по Грам

  • Оцветяване на микобактерии:
  • Метод на Цил-Нилзен
  • Студен бърз метод
  • Студен метод на Киниън