За модерно здравеопазване

Хемокултури – BD BACTEC™ FX Blood Culture System

Система BD BACTEC™ FX40 за автоматизирано изследване на хемокултури дава възможност за ранна диагностика на бактерии и патогенно значими гъбички. Апаратът дава възможност за софтуерно изображение на растежната крива на всяка проба.

 

Среди за хемокултури

Разнообразие от среди, осигуряващи специфични условия за възстановяване на различни групи патогенни микроорганизми, както и такива със смоли за неутрализиране на антибиотиците, използвани при предшестваща терапия. Средите за хемокултури обуславят бързата детекция на аеробни и анаеробни микроорганизми, микобактерии и гъбички, а педиатричните среди са подходящи за взимане на малки количества кръв от деца.

Налични затворени системи за вземане на кръв и системи за безопасно субкултивиране.