За модерно здравеопазване

Хемокултури – BD BACTEC™ FX Blood Culture System

Система BD BACTEC™ FX40 за автоматизирано изследване на хемокултури – дава възможност за ранна диагностика на хемокултури, използвайки флуоресцентен метод за детекция на положителните проби.

 

Среди за хемокултури

Разнообразие от среди, осигуряващи специфични условия за възстановяване на различни групи патогенни микроорганизми, както и неутрализиране на антибиотиците, използвани при предшестваща терапия. Средите за хемокултури обуславят бързата детекция на аеробни, анаеробни микроорганизми, Микобактерии и гъбички. Педиатричните среди са подходящи за взимане на малки количества кръв от деца.

  • Системи за затворено взимане на кръвни проби
  • Системи за безопасно субкултивиране