За модерно здравеопазване

  1. Начало
  2. МИКРОБИОЛОГИЯ
  3. Хранителни среди

Хранителни среди

  • Дехидратирани хранителни среди
  • Добавки
  • Готови хранителни среди, разляти в петрита и епруветки
  • Хроматогенни среди за идентификация на гъбички, Ентеробактерии в урини, Staph. Aureus, MRSA, E. coli O157, Salmonella