За модерно здравеопазване

 1. Начало
 2. МИКРОБИОЛОГИЯ
 3. Хранителни среди

Хранителни среди

 

 • Дехидратирани хранителни среди
 • Добавки
 • Готови хранителни среди
 • Хранителни среди, разлети в петрита
 • Хранителни среди, разлети в епруветки
 • Хроматогенни среди-за идентификация на гъбички, Ентеробактерии в урини, Staph. Aureus, MRSA, E. coli O157, Salmonella
 • Слайдове с хранителни среди за диагностика на урини- за определяне на общия брой микроорганизми
 • Изолиране на грам отрицателни микроорганизми, детекция на ентерококи, гъбички, Neisseria gonorrhoeae