За модерно здравеопазване

ID/AST

Автоматизирана система за идентификация и тестване на чувствителност Phoenix ™

Автоматизираната система за идентификация и тестване на чувствителността BD Phoenix ™ осигурява бързо, точно и надеждно откриване на известна и/ли нововъзникваща антимикробна резистентност. Тя също така позволява ефективност на работния процес чрез използване на автоматизирана нефелометрия, което води до стандартизиран инокулум на изолата и намаляване на потенциалната грешка. Освен това, най-съвременното управление на данни наблюдава, анализира и съобщава приложими резултати директно на лаборатории и/ли клиницисти.

Инструментът BD Phoenix ™ M50 предлага модулно и гъвкаво решение за лаборатории от всякакъв размер, комбинирано с инструмента за автоматизирана подготовка на инокулум BD Phoenix ™ AP за автоматизирана стандартизация на инокулум.

Процедура за инокулация BD Phoenix™ панел – Подготовка на панела с BD Phoenix™ AP инструмент

BD Phoenix™ панели, бульони и реактиви

BD Phoenix ™ панели за идентификация

Идентификационните панели на BD Phoenix покриват широка гама от бактерии и дрожди.

BD Phoenix ™ комбинирани панели за идентификация и чувствителност

Панелите BD Phoenix се предлагат в комбиниран формат, като така осигуряват гъвкавост и ефективност в работата.

BD Phoenix ™ панели за чувствителност

Панелите BD Phoenix само за AST са идеално допълнение за лаборатории, използващи BD Bruker MALDI Biotyper ™ за бързи и точни идентификации.

BD Phoenix ™ бульони и реактиви

BD предлага бульони и реагенти за автоматизираната система за идентификация и тестване за чувствителност BD Phoenix ™.

Автоматизирана подготовка на проби за MALDI-TOF идентификация BD Kiestra™ IdentifA

Осъществена от информационното решение BD Synapsys™, BD Kiestra™ IdentifA автоматизира подготовката на суспензия McFarland за идентификация на BD™ Bruker MALDI Biotyper® CA System, което може да осигури по-голяма ефективност чрез намаляване на труда и грешките при обработката.

Открийте силата на изолирането в цялост. BD Kiestra™ IdentifA намира точно избраните от потребителя колонии и използва „безопасна зона“, за да предотврати избор на съседни колонии.

Калибрирането на върха на пипетата, отчитането на нивото и стъпките на измерване позволяват прецизно събиране на точно определени колонии.