За модерно здравеопазване

 1. Начало
 2. Новини

Новини

  31/03/2023 г.

  Проследяване на нагласите на болничните лидери относно източниците на HOB, превенцията и лечението

  От Калвин Ю, MD, FIDSA, Вицепрезидент Медицински афери за Северна Америка

   Клинични проучвания показват, че бактериемия с болнично начало и фалшиво позитивни хемокултури могат да имат значително въздействие върху резултатите, продължителността на болничния престой и разходите за грижи. Съществува голямо разнообразие от мнения относно водещите източници на HOB, но има консенсус, че различните източници на HOB са предотвратими или частично предотвратими. Тази дихотомия илюстрира защо HOB може да изглежда предизвикателство; без яснота относно основните му източници е трудно да се оптимизират усилията за превенция.

  Като част от продължаващо партньорство, BD работи с Американската болнична асоциация (AHA), за да повиши осведомеността относно основните проблеми по отношение на HOB чрез проучване, проведено от AHA сред 200 ръководители на болници. AHA наскоро публикува резултатите от проучването, което разкрива възприятията за HOB.

  Вижте цялата статия на следния линк:
  https://news.bd.com/Tracking-hospital-leaders-attitudes-on-HOB-sources,-prevention-and-treatment

  27/03/2023 г.

  HPV тестване и генотипиране за скрининг на рак на маточната шийка

  През февруари 2023 г., Seegene се срещна с д-р Марта дел Пино в Eurogin, водеща интернационална конференция, фокусирана върху човешки папиломен вирус (HPV) и свързани типове рак, за да обсъдят важността от тестване за HPV и генотипиране в новата парадигма за скрининг за рак на мотчната шийка.

  Прочетете статията на следния линк, за да научите повече:
  https://www.insideprecisionmedicine.com/sponsored/hpv-testing-and-genotyping-for-cervical-cancer-screening/