За модерно здравеопазване

  1. Начало
  2. Партньори

Партньори

Фирма „Диамед” ООД е регистрирана за търговия с Ин витро медицински изделия според ИАЛ. През 2005г  системата за управление на качеството, прилагана от фирма „Диамед” ООД беше сертифицирана по стандарта ISO 9001: 2008 (понастоящем ISO 9001: 2015) от Lloyd’s Register Quality Assurance Limited.

„Диамед” е представител за България на: