Новини , .

Новини.

English

    

 

След научната работна среща

19.11.2009

На 3ти Ноември 2009 г се проведе Научна Работна Среща с основна тема  Real-Time PCR след високо ефективна ДНК изолация със системите на Promega”, организирана от Фирма Диамед ООД и Promega Corp

Срещата бе посетена от над 45 лекари, учени и студенти, като залата в ИБИР, БАН едва събра всички желаещи. Курсът съдържаше теоретична и практическа част, като всеки имаше възможност да опита леснотата на методиките, предлагани от Promega, както и да зададе своите въпроси от различно естество на компетентните представители на производителя.

Тематиката на работния семинар обхвана мануална и автоматизирана ДНК/РНК изолация с продуктите на Promega, като се изолира както геномна, така и плазмидна ДНК. Освен това беше изпитан и кит за пречистване на ДНК фрагменти от гел. Резултатите от изолирането бяха проверени на Real-Time PCR, отново с компоненти на Promega.

Резултатите на всички нива бяха отлични, времето и употребата на допълнителни консумативи с продуктите на Promega са сведени до минимум.

Така че фирма Диамед приема вашите предложения за следващи теми за научни работни срещи, както и предлага консултация за приложимите продукти във вашата работа.

За контакти: Марина Маркова

 

 

Новини

Agilent пролет 2015 10.03.2015 Заповядайте на симпозиум в зала 7 на НДК 08.04.2014 Семинар - нови възможности на система BACTEC MGIT 01.12.2013 ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИЯ НА АПАРАТИ ОТ АДЖИЛЕНТ 10.04.2013 BD Accuri® C6 Флоуцитометър 09.04.2013 BD Biosciences Research Grants 21.03.2013 Директива 32/2010 на ЕС 01.03.2013 Семинар с участието EuroFlow
от 28.02 - 01.03.2013 01.01.2013
SureCycler – новият PCR апарат на Agilent 27.09.2012 Промоционални цени на лабораторни центрофуги 11.09.2012 Agilent закупи DAKO 09.08.2012 Tечно-базиран метод за цитилогично изследване SurePath 27.06.2012 НОВО ОТ BD Biosciences BD FACSJazz 27.06.2012 Ново поколение олиго - FISH сонди от Agilent Technologies 04.04.2012 Новите микрочип сетове на Agilent Technologies 03.04.2012 Новият HaloPlex Target Enrichment Kit for Next Generation Sequencing 02.04.2012 ПРОМОЦИЯ на системата BD Cytometric Bead Array (CBA) 28.03.2012 Пакетна промоция на центрофуги Hettich 07.09.2011 Центрофуги за автоматизирано оцветяване 27.07.2011 Нови флоуцитометри на пазара 15.06.2011 НОВО BD Falcon ICSI петри 19.10.2010 Системи за транспортиране на биологични проби 05.08.2010 V-ти Конгрес на Българската Диабетна Асоциация 11.05.2010 IX Национален Конгрес по Ендокринология 13.04.2010 ПРОМОЦИЯ - Накрайници за пипети и крио епруветки 16.02.2010 Нов партньор 16.02.2010 Тестове за детекция на грипен вирус и RSV инфекции 20.10.2009 След научната работна среща 19.11.2009 Актуални предложения от Диамед 18.09.2009 Ежегоден BD QAS 15.10.2009
© 2009 diamed.bg All rights reserved