Новини , .

Новини.

English

    

 

Новият HaloPlex Target Enrichment Kit for Next Generation Sequencing

02.04.2012

 

 

Уважаеми клиенти,

 

 

      Фирма Димаед ООД, като официален представител на Agilent Technologies за България, има удоволствието да Ви информира, че компанията има нов партньор в сферата на молекулярната биология. Официално беше съобщено усвояването на производителят HaloGenomics (http://www.halogenomics.com/) и присъединяването на продуктите, които предлага към портфолиото на Agilent Technologies. Продуктите са предимно в областта на секвенирането от ново поколениe или Next Generation Sequencing.  

 

 

 

      Новият HaloPlex Target Enrichment Kit for Next Generation Sequencing:                                                          

    

-       Всичко за обогатяване на таргетна ДНК преди секвениране в един HaloPlex кит;

-       Използване на нов PCR подход за обогатяване на пробата, базиран на образуване на кръгла молекула от таргетна ДНК (максимална специфичност);

-       Подходящ за ДНК панели с клинична насоченост;

-       Обхваща размер на таргетна ДНК от 1Kb до 500Kb – възможност за анализ на много региони от генома в една проба ;

-       Опростен избор на таргетни участъци чрез Design Wizard в 4 лесни стъпки, осигуряващ обогатяване на стартовата ДНК за по-малко от 24 часа;

-       Съвместим повечето познати системи за секвениране, вкючително Illumina;

 

Новини

Agilent пролет 2015 10.03.2015 Заповядайте на симпозиум в зала 7 на НДК 08.04.2014 Семинар - нови възможности на система BACTEC MGIT 01.12.2013 ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИЯ НА АПАРАТИ ОТ АДЖИЛЕНТ 10.04.2013 BD Accuri® C6 Флоуцитометър 09.04.2013 BD Biosciences Research Grants 21.03.2013 Директива 32/2010 на ЕС 01.03.2013 Семинар с участието EuroFlow
от 28.02 - 01.03.2013 01.01.2013
SureCycler – новият PCR апарат на Agilent 27.09.2012 Промоционални цени на лабораторни центрофуги 11.09.2012 Agilent закупи DAKO 09.08.2012 Tечно-базиран метод за цитилогично изследване SurePath 27.06.2012 НОВО ОТ BD Biosciences BD FACSJazz 27.06.2012 Ново поколение олиго - FISH сонди от Agilent Technologies 04.04.2012 Новите микрочип сетове на Agilent Technologies 03.04.2012 Новият HaloPlex Target Enrichment Kit for Next Generation Sequencing 02.04.2012 ПРОМОЦИЯ на системата BD Cytometric Bead Array (CBA) 28.03.2012 Пакетна промоция на центрофуги Hettich 07.09.2011 Центрофуги за автоматизирано оцветяване 27.07.2011 Нови флоуцитометри на пазара 15.06.2011 НОВО BD Falcon ICSI петри 19.10.2010 Системи за транспортиране на биологични проби 05.08.2010 V-ти Конгрес на Българската Диабетна Асоциация 11.05.2010 IX Национален Конгрес по Ендокринология 13.04.2010 ПРОМОЦИЯ - Накрайници за пипети и крио епруветки 16.02.2010 Нов партньор 16.02.2010 Тестове за детекция на грипен вирус и RSV инфекции 20.10.2009 След научната работна среща 19.11.2009 Актуални предложения от Диамед 18.09.2009 Ежегоден BD QAS 15.10.2009
© 2009 diamed.bg All rights reserved