Новини , .

Новини.

English

    

 

Tечно-базиран метод за цитилогично изследване SurePath

27.06.2012

 

Множество проучвания през последното десетилетие доказват, че течно-базираната цитология за скрининг на рак на маточната шийка, увеличава разкриваемостта на пренеопластични плоскоклетъчни интраепителни лезии в степен която е равна или по-висока от конвенционалния Папаниколау (PAP) метод за приготвяне на цитонамазки. Течно-базираният метод на взимане на клиничния материал и последващата обработка, предоставят повече и по-добри възможности за  изследване в сръвнение с конвенционалната цитонамазка. В момента има две тестови методики, които са широко застъпени на  пазара и са достъпни за клинични лаборатории, здравни системи и клиницистите, които извършват цервикална цитология.

SurePath е течно-базиран метод за цитилогично изследване, разработен от американската компания BD, водеща в сферата на системи за лабораторна диагностика.

Използването на SurePath значително намалява нивото на незадоволителните резултати и открива значително по-висок брой случаи с нисък и висок клас плоскоклетъчни лезии в сравнение с конвенционалната техника за приготвяне на цитонамазки по Папаниколау (PAP) . Последващата биопсия за потвърждение показва, че това увеличено ниво на откриване не е за сметка на компроментиране на специфичността, а точно обратното- чувствителността на цитологичното изследване е  равна или по-голяма от най-добрите налични данни за конвенционалния метод Pap.

Използването на SurePath флакон и среда за течно-базирана цитология, осигурява остатъчен клетъчен материал за съпътстващо молекулярно изследване, включително и за полово предавани болести и онкологични биомаркери.

SurePath препаратите могат да се поставят в автоматизирана система за  скрининг на цитонамазки (BD FocalPoint ™) като по този начин се осигурява увеличена откриваемост на атипични клетки, улеснение при интерпретирането на резултатите повишаване на производителността на лабораторията.

 

 HEUR5114-09_TrustSurePath ( pdf 293.42 Kb )

 

Диамед ООД е официален представител на системите на BD за България.

 

Новини

Agilent пролет 2015 10.03.2015 Заповядайте на симпозиум в зала 7 на НДК 08.04.2014 Семинар - нови възможности на система BACTEC MGIT 01.12.2013 ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИЯ НА АПАРАТИ ОТ АДЖИЛЕНТ 10.04.2013 BD Accuri® C6 Флоуцитометър 09.04.2013 BD Biosciences Research Grants 21.03.2013 Директива 32/2010 на ЕС 01.03.2013 Семинар с участието EuroFlow
от 28.02 - 01.03.2013 01.01.2013
SureCycler – новият PCR апарат на Agilent 27.09.2012 Промоционални цени на лабораторни центрофуги 11.09.2012 Agilent закупи DAKO 09.08.2012 Tечно-базиран метод за цитилогично изследване SurePath 27.06.2012 НОВО ОТ BD Biosciences BD FACSJazz 27.06.2012 Ново поколение олиго - FISH сонди от Agilent Technologies 04.04.2012 Новите микрочип сетове на Agilent Technologies 03.04.2012 Новият HaloPlex Target Enrichment Kit for Next Generation Sequencing 02.04.2012 ПРОМОЦИЯ на системата BD Cytometric Bead Array (CBA) 28.03.2012 Пакетна промоция на центрофуги Hettich 07.09.2011 Центрофуги за автоматизирано оцветяване 27.07.2011 Нови флоуцитометри на пазара 15.06.2011 НОВО BD Falcon ICSI петри 19.10.2010 Системи за транспортиране на биологични проби 05.08.2010 V-ти Конгрес на Българската Диабетна Асоциация 11.05.2010 IX Национален Конгрес по Ендокринология 13.04.2010 ПРОМОЦИЯ - Накрайници за пипети и крио епруветки 16.02.2010 Нов партньор 16.02.2010 Тестове за детекция на грипен вирус и RSV инфекции 20.10.2009 След научната работна среща 19.11.2009 Актуални предложения от Диамед 18.09.2009 Ежегоден BD QAS 15.10.2009
© 2009 diamed.bg All rights reserved