Регионална анестезия, .

Регионална анестезия.

English

Категории продукти

Интензивни грижи Продукти за биопсия Продукти за дренаж Продукти за ендомикардиална биопсия Продукти за механична тромбектомия Продукти за съдов достъп Трансюголарна чернодробна биопсия Хронични диализни катетри Инжекционни системи Инфузионна терапия SAFETY медицински изделия Диабетна грижа Регионална анестезия Контейнери за биологични отпадъци

Регионална анестезия

  • Спинални игли тип BD Whitacre Pencil Point – различни размери; изработени от специална неръждаема стомана, без силикон; атравматични;

  • Спинални игли тип BD Quincke – различни размери; атравматични; сет с интродюсер;

 

  • Епидурални игли BD Tuohy Weiss – заключващ механизъм в основата на иглата предотвратява опасност от пробив на дурата; градуация на всеки 10 мм, а педиатричните – на всеки 5 мм; с крилца за фиксация;

  • Сетове за епидурална анестезия; с включени всички компоненти; варианти с L.O.R. пластмасова или стъклена спринцовка за загуба на съпротивление;

  • Сетове за комбинирана спинална и епидурална анестезия;

 

 

  • Биопсични игли – BD Chiba Type предназначени за тъканна биопсия; BD Westcott™ за хистологични, цитологични и бактериологични изследвания; специална игла за биопсия на костен мозък;

 

  • Артериални ангиографски игли BD Amplatz – проектирани за артериално въвеждане преди ангиография в радиологията;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved