Вземане и транспортиране на проби, .

Вземане и транспортиране на проби.

Bulgarian

Категории продукти

подстраница ..... Вземане и транспортиране на проби Директни бързи тестове Хранителни среди Реактиви за оцветяване ID/AST Системи за анаеробно култивиране Хемокултури Диагностика на туберколоза Микроскопи Ламинарни боксове Диагностични тестове Elitech

Вземане и транспортиране на проби

  • Тампони за вземане на материал с и без транспортна среда
  • Транспортни системи за течни и твърди материали за анаеробно култивиране
  • Транспортни системи за вируси

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved