Хранителни среди, .

Хранителни среди.

Bulgarian

Категории продукти

подстраница ..... Вземане и транспортиране на проби Директни бързи тестове Хранителни среди Реактиви за оцветяване ID/AST Системи за анаеробно култивиране Хемокултури Диагностика на туберколоза Микроскопи Ламинарни боксове Диагностични тестове Elitech

Хранителни среди

  • Дехидратирани хранителни среди
  • Добавки
  • Готови хранителни среди

             -Хранителни среди,разлети в петрита

            -Хранителни среди,разлети в епруветки

            -Хроматогенни среди-за идентификация на гъбички, Ентеробактерии в урини, Staph. Aureus, MRSA, E. coli O157, Salmonella

  • Слайдове с хранителни среди за диагностика на урини- за определяне на общия брой микроорганизми,
  • Изолиране на грам отрицателни микроорганизми, детекция на ентерококи, гъбички, Neisseria gonorrhoeae

 

     

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved