ID/AST, Системи за биохимична идентификация на микроорганизми, .

ID/AST - Системи за биохимична идентификация на микроорганизми.

Bulgarian

Категории продукти

подстраница ..... Вземане и транспортиране на проби Директни бързи тестове Хранителни среди Реактиви за оцветяване ID/AST Системи за анаеробно култивиране Хемокултури Диагностика на туберколоза Микроскопи Ламинарни боксове Диагностични тестове Elitech

ID/AST

Системи за биохимична идентификация на микроорганизми

         - BD Crystal-полуавтоматизирана система с 4 вида панели-за идентификация на Грам положителни, Грам отрицателни(Enterobacteriaceae/Nonfermenters), анаероби и взискателни микроорганизми(N/H) с 30 биохимични реакции

 

   

      -   BD Enterotube-система с 12 вида биохимични реакции за идентификация на Ентеробактерии

    -   BD Oxi/Ferm- система с 12 вида биохимични реакции за идентификация на Неферментативни Грам отрицателни микроорганизми

  • Диагностични дискове и стрипове-за идентификация на Haemophilus spp., група В стрептококи и анаеробни микроорганизми

   

  • Диагностични реактиви
  • Антибиотични дискове        

          

  • Автоматизирана система за ID/AST-BD Phoenix-използва най-новите технологии за идентификация и изследване на антимикробната чувствителност на микроорганизмите. В комбинация с EpiCenter системата предоставя на лабораториите големи възможности за съхранение, управление и анализ на данни.

      

 

  • Real-time PCR-BD ProbeTec-за диагностика на Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae
  • Система за диагностика на бактериални вагинити/вагинози-BD Affirm

 

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved