Хемокултури, .

Хемокултури.

Bulgarian

Категории продукти

подстраница ..... Вземане и транспортиране на проби Директни бързи тестове Хранителни среди Реактиви за оцветяване ID/AST Системи за анаеробно култивиране Хемокултури Диагностика на туберколоза Микроскопи Ламинарни боксове Диагностични тестове Elitech

Хемокултури

  • Система BD BACTEC за автоматизирано изследване на хемокултури- дава възможност за ранна диагностика на хемокултури,използвайки флуоресцентен метод за детекция на положителните проби

      

 

  • Среди за хемокултури-разнообразие от среди, осигуряващи специфични условия за възстановяване на различни групи патогенни микроорганизми, както и неутрализиране на  антибиотиците, използвани при предшестваща терапия. Средите за хемокултури обуславят бързата детекция на аеробни, анаеробни микроорганизми, Микобактерии и гъбички. Педиатричните среди са подходящи за взимане на малки количества кръв от деца.

       

  • Системи за затворено взимане на кръвни проби

       

  • Системи за безопасно субкултивиране
 
аа© 2009 diamed.bg All rights reserved