Реактиви за оцветяване, .

Реактиви за оцветяване.

Bulgarian

Категории продукти

подстраница ..... Вземане и транспортиране на проби Директни бързи тестове Хранителни среди Реактиви за оцветяване ID/AST Системи за анаеробно култивиране Хемокултури Диагностика на туберколоза Микроскопи Ламинарни боксове Диагностични тестове Elitech

Реактиви за оцветяване

 

  

  • Оцветяване по Грам

  

  • Оцветяване на микобактерии   

                              - Метод на Цил-Нилзен

                              - Студен бърз метод

                              - Студен метод на Киниън

 

 

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved