Системи за анаеробно култивиране, .

Системи за анаеробно култивиране.

Bulgarian

Категории продукти

подстраница ..... Вземане и транспортиране на проби Директни бързи тестове Хранителни среди Реактиви за оцветяване ID/AST Системи за анаеробно култивиране Хемокултури Диагностика на туберколоза Микроскопи Ламинарни боксове Диагностични тестове Elitech

Системи за анаеробно култивиране

  • BD GasPak EZ Container Systems- сашети за генериране на анаеробни, микроаерофилни или CO2 обогатени условия

  • BD GasPak EZ Pouch Systems- пликчета за генериране на анаеробни, микроаерофилни или CO2 обогатени условия

 

 

 

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved