Диагностика на туберколоза, .

Диагностика на туберколоза.

Bulgarian

Категории продукти

подстраница ..... Вземане и транспортиране на проби Директни бързи тестове Хранителни среди Реактиви за оцветяване ID/AST Системи за анаеробно култивиране Хемокултури Диагностика на туберколоза Микроскопи Ламинарни боксове Диагностични тестове Elitech

     

  • Взимане и транспортиране на проби-система за безопасно взимане и транспортиране на проби като пробата попада директно в епруветка, в която ще бъде изследвана впоследствие

  • Смилане и деконтаминация на пробите

      

  • Оцветяване на Микобактерии

      -     Метод на Цил-Нилзен

      -     Студен бърз метод

      -    Студен метод на Киниън

 

      

  • Антибиотични дискове за изследване на чувствителността на Микобактерии

  • Тестове за идентификация на Микобактерии

  • Хранителни среди за култивиране на микобактерии

  • Системи за бърза диагностика на туберкулоза с флуоресцентен метод на детекция:

        -     BD MGIT

 

     

        -     BD BACTEC MGIT 960-автоматизирана система за диагностика на Микобактерии

    

 

 

 

 

     

 

 

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved