Диагностични тестове, .

Диагностични тестове.

Bulgarian

Категории продукти

подстраница ..... Вземане и транспортиране на проби Директни бързи тестове Хранителни среди Реактиви за оцветяване ID/AST Системи за анаеробно култивиране Хемокултури Диагностика на туберколоза Микроскопи Ламинарни боксове Диагностични тестове Elitech

Диагностични тестове Elitech

Диагностични тестове за диагностика на урогенитални микоплазми

 • Mycofast Evolution 3-откриване, изброяване, идентификация и определяне на антимикробна чувствителност
 • Mycofast Screening Evolution 3-скрининг и изброяване, идентификация и определяне на антимикробна чувствителност на положителните проби от скрининга

    

 • Mycoscreen plus-детекция и идентификация на урогенитални микоплазм

      

 Диагностични тестове за Mycoplasma pneumoniae

 • Pneumofast-изолиране, идентификация, изброяване и определяне на антимикробна чувствителност на Mycoplasma pneumoniae

 

Диагностични тестове гъбички с патогенно значение

 • Fungifast-идентификация и антимикробна чувствителност на гъбички

       

 • Fungifast AFG-определяне на антимикробната чувствителност на гъбички

       

 • Fungichrom-тест за видова идентификация на гъбички

      

 • Candifast-идентификация и антимикробна чувствителност на гъбички

     

 • Candifast ES TWIN-антимикробна чувствителност на гъбички  

Диагностични тестове за откриване на анти-стрептолизин О и анти-стрептодорназа В антитела в човешки серум

 • ASO-BAR

     

 • DOR-BAR

    

 

Urifast-диагностичен тест за определяне на чувствителността на Ентеробактерии към най-често използваните антибиотици при лечение на бактериални инфекции на пикочните пътища

 

    

Staphichrom-тест за бърза идентификация на Staphilococcus aureus от изолирани колонии

 

   

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved