Китове, реагенти и консумативи, .

Китове, реагенти и консумативи.

Bulgarian

Категории продукти

BD Апарати BD Реагенти CE-IVD BD Реагенти за изследователски цели Апаратура и реагенти на Stratagene Апаратура и реагенти на Agilent Technologies Апаратура на TECAN Апаратура и реагенти на Promega Corp Китове, реагенти и консумативи

Китове, реагенти и консумативи

Освен реактивите на Agilent/ Stratagene и Promega, фирма Диамед предлага още:

 • Китове за PCR и ELISA диагностика на Tetracore, USA, лицензирани от USDA и FDA : висoко специфична, бърза детекция на инфекциозни антигени, токсини, животински патогени, съвместими с апарати на всички по – големи производители:

 www.tetracore.com

 

Китове за PCR диагностика

 • Johnes disease
 • Slassical swine fever
 • Porcine Reproductive and Respiratory
 • Syndrome virus (US and Euro)
 • Foot-and-mouth disease virus
 • West Nile virus
 • African Swine Fever virus
 • Blue Tongue virus
 • Burkholderia Disease (mallei and pseudomallei) Capripox virus
 • Rinderpest virus

 

Бързи тестове за Bacillus anthracis:

 • Лесни за употребa
 • Покрива всички познати щамовe
 • Без фалшиво позотовни резултати
 • Позитивен резултат се появява след 30 сек /в зависимост от концентрацията на антиген в пробата/

       

 

 Китове за ELISA диагностика

 • Abrin
 • B. anthracis
 •  B. globigii
 • Botulinum Toxin A&B
 • Botulinum Toxin B
 • Botulinum Toxin C
 • Botulinum Toxin E
 • Botulinum Toxin F
 • Brucella
 • F. tularensis
 • MS2 Virus
 • Ricin
 • SEB
 • Staphycococcal Enterotoxin A
 • Y. pestis

    

Китове за PCR и real time PCR

 

Китове на ZJ Biotech, Shanghai, за PCR и real time PCR. Всички вирусологични и паразитни заболявания за хуманитарна и ветеринарно - медицинка диагностика и научна работа

 

www.liferiver.com.cn

 

HAV Real Time RT-PCR Kit

HBV Quantitative Real Time PCR Kit

HBV Quantitative & YMDD Mutation Real Time PCR Kit

HBV Adefovir-resistant Mutants Real Time PCR Kit

HBV Precore Site 1896 Mutation Real Time PCR Kit

HBV Genotype B&C Real Time PCR Kit

 

HBV cccDNA Real Time PCR Kit

HCV Real Time RT-PCR Kit

HCV Genotype Real Time RT-PCR Kit

HDV Real Time RT-PCR Kit

HEV Real Time RT-PCR Kit

HGV Real Time RT-PCR Kit

Transfusion-transmitted Virus (TTV) Real Time PCR Kit

Neisseria Gonorrhoeae (NG)Real Time PCR Kit

Ureaplasma Urealyticum (UU) Real Time PCR Kit

Chlamydia Trachomatis (CT) Real Time PCR Kit

HSV I & II Real Time PCR Kit

HPV 6 & 11 Real Time PCR Kit

Treponema Pallidum (TP) Real Time PCR Kit

HIV-1 Real Time RT-PCR Kit

HIV-2 Real Time RT-PCR Kit

 

 

HCMV Rea Time PCR Kit

EBV Real Time PCR Kit

Varicella Zoster Virus (VZV) Real Time PCR Kit

HSV I & II  Real Time PCR Kit

Human Parvovirus (B19) Real Time PCR Kit

Polyomavirus BK(PBK) Real Time PCR Kit

AFP mRNA Expression in Peripheral Blood Real Time RT-PCR Kit

HPV 16&18 Real Time PCR Kit

Uterine Cervix Cancer of High-risk HPV Genotype Related Real-time PCR kit (13 Types of HPV Genotypes)

EBV Real Time PCR Kit

Leukemia BCR-ABL Fusion Gene Real Time PCR Kit

Leukemia m -BCR Fusion Gene Real Time PCR Kit

Leukemia µ-BCR Fusion Gene Real Time PCR Kit

Leukemia  M -BCR Fusion Gene Real Time PCR Kit

Mitochondrion DNA site 11778 Mutation Real Time PCR Kit

Gene 825T of Obesity Predisposed Real Time PCR Kit

Cholera Vibrion Real Time PCR Kit

Cholera Vibrion (Gene CTX) Real Time PCR Kit

Cholera Vibrion 01 Real Time PCR Kit

Cholera Vibrion 0139 Real Time PCR Kit

Bacterium Dysentersae Real Time PCR Kit

Salmonella Real Time PCR Kit

Salmonella & Bacterium dysentersae Real Time PCR Kit

Bacillus Typhi Real Time PCR Kit

Bacillus Paratyphosus Real Time PCR Kit

Vibrio Parahaemolyticus Real Time PCR Kit

Enteropathogenic E. Coli (EPECReal Time PCR Kit

Enterotoxigenic E. Coil (ETEC) Real Time PCR Kit

Enteroinvasive E. Coli (EIEC) Real Time PCR Kit

Enteroadhesive E. Coli (EAEC) Real Time PCR Kit

Enterohemorrhagic E. Coli (EHEC) Real Time PCR Kit

Bacillus Coli O157: H7 Real Time PCR Kit

Campylobacter Jejuni Real Time PCR Kit

Staphylococcus Aureus Real Time PCR Kit

Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Real Time PCR Kit

Vancomycin-resistant Staphylococcus Aureus Real Time PCR Kit

Bacillus Cerea Real Time PCR Kit

Adenovirus Real Time PCR Kit

Rotavirus Real Time RT-PCR Kit

Norwalk virus Real Time RT-PCR Kit

Avian Influenza virus Real Time RT-PCR Kit

Avian Influenza virus H5 Real Time RT-PCR Kit

Avian Influenza virus H5N1 Real Time RT-PCR Kit

Avian Influenza virus H7 Real Time RT-PCR Kit

Avian Influenza virus H9 Real Time RT-PCR Kit

Influenza virus A Real Time RT-PCR Kit

Influenza virus A 1 Real Time RT-PCR Kit

Influenza virus A 3 Real Time RT-PCR Kit

Influenza virus B Real Time RT-PCR Kit

Influenza virus A&B Real Time RT-PCR Kit

Measles Virus Real Time RT-PCR Kit

Rubella Virus Real Time RT-PCR Kit

Varicella Zoster Virus (VZV) Real Time PCR Kit

Epidemic Parotitis Virus Real Time RT-PCR Kit

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Real Time RT-PCR Kit

Adenovirus Real Time PCR Kit

Legionella Pneumophila Real Time PCR Kit

Hemophilus Influenza B Real Time PCR Kit

Meningococcus Real Time PCR Kit

Streptococcus Scarlatinae Real Time PCR Kit

Mycobacterium Tuberculosis Real Time PCR Kit

Pertussis Real Time PCR Kit

Bacillus Diphtheriae Real Time PCR Kit

Clamydia Pneumoniae (CP) Real Time PCR Kit

Mycoplasma Pneumoniae (MP) Real Time PCR Kit

 

Dengue Fever Virus General-type Real Time RT-PCR Kit

Dengue Fever Virus Real Time RT-PCR Kit

Dengue Fever Virus II Real Time RT-PCR Kit

Dengue Fever Virus III Real Time RT-PCR Kit

Dengue Fever Virus IV Real Time RT-PCR Kit

Japanese Encephalitis Virus Real Time RT-PCR Kit

Malaria Parasite Real Time PCR Kit

Chikungunya Virus Real Time RT-PCR Kit

West Nile virus Real Time RT-PCR Kit

Лабораторни съдове:

Лабораторни полистиренови/полипропиленови съдове:

Епруветки с различен обем, възможност за използване в центрофуга, градуирани, стерилни или не;

  

Петрита и плаки с различен обем и предназначение;

  

Широка гама съдове и среди за клетъчни култури;

  

Съдове за ин витро диагностика – CE - IVD;

 

Стерилни серологични пипети с право и обратно пипетиране.

Накрайници за пипети криоепруветки

 

http://www.bdbiosciences.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved