BD Апарати, .

BD Апарати.

Bulgarian

Категории продукти

BD Апарати BD Реагенти CE-IVD BD Реагенти за изследователски цели Апаратура и реагенти на Stratagene Апаратура и реагенти на Agilent Technologies Апаратура на TECAN Апаратура и реагенти на Promega Corp Китове, реагенти и консумативи

BD Апарати

 
Широка гама Поточни цитометри за клинична и изследователска работа:
 • Изследване на лимфоцитни популации,имунен статус,мониторинг на широк набор заболявания.
 • Изследване на животински/растителни клетки/частици по различни параметри.

Изберете най – подходящият за вашата работа:
 • От един до седем лазера.
 • От 3 цвята /+ детектрои за предно и странично разсейване/ до 21 цвята /+ детектрои за предно и странично разсейване/.
 • Възможност за инсталиране на подаващи устройства за епруветки или плаки.
 • Избор от клетъчни анализатори, клетъчни сортъри или комбинирани в един апарат.
Клетъчни анализатори
BD FACS Calibur

 
 • Аналогова платформа, с МАС базирана компютърна странция.
 • Конфигурация с един или два лазера /син и червен/, възможност за анализ до 4 цвята едновременно.
 • Автоматизирани софтуери за различни анализи: HLA-B 27, ДНК, 4 цветна имунофенотипизация.
 • Стабилен във временто и пространството.
 • Възможност за сортиране с висока чистота и различни опции
 • CE/IVD

                   

   

BD FACS Canto II • Напълно дигитален флоуцитометър с възможност за анализ на 8 цвята едноеременно, с компютърна система PC.
 • До 3 лазера с въздушно охлаждане / син, червен и виолетов/, Фибро-насочени Лазери към поточната клетката с кювета.
 • Рефлекционна оптика – LP огледала заменили дихроичните филтри – за повишаване чувствителността в предаването на светлината.
 • Отделна платформа за работните разтвори и голям обем, лесна и бърза смяна и софтуерно отчитане на новото на разтвора.
 • Пълен набор от софтуери за автоматична диагностика или съставяне на панели от оператора.
 • Различни комплекти от частици за калибриране и качествен контрол на апaрата.
 • CE/IVD

 

BD LSRII
Мощен научно изследователски РС базиран флоуцитометър.


 • Възможност да създадете сами своят апарат, с избор от 7 лазера с въздушно охлаждане, фиксирани, без нужда от ежедневна настройка, с възпроизводими резултати ден след ден; по-малка консумация на електричество, по-малко отделена топлина; и различен брой фотомножители - детектори към всеки лазер, в зависимост от флуорохромите, които използвате.
 • Solid state UV лазер; без специфични изисквания за захранване или охлаждане, подходящ за бои като DAPI, HOECHST и Indo-1; изключително приложим за ДНК бои и експерименти със стволови клетки като рутинна работа.
 • Фибро-насочени Лазери към поточната клетката с кювета.
 • Рефлекционна оптика-LP огледала заменили дихроичните филтри-за повишаване чувствителността в предаването на светлината.
 • Различни комплекти от частици за калибриране и качествен контрол на апaрата. CE/IVD
 • Опция за подаващо устройство за плаки /HTS лоудър/

Клетъчни сортери:

BD FACSAria II:

Мощен сортиращ РС базиран флоуцитометър

 • Скорост на сортиране и анализ  > 40 000 частици в секунда с възможност за 2 и 4 посочно сортиране
 • Напълно затворена камера за подаване и сортиране на пробите, предпазваща оператора от опасни аерозоли
 • Двупосочно и четирипосочно сортиране в микроепруветки и 12х75 мм епруветки. При двупосочно сортиране е възможно сортиране и в 15 мл. епруветки.
 • Чистота на сортираната популация > 98%

    

 • Автоматичен постоянен видео контрол на сортирането.
 • Аерозолен принцип - BDTM Aerosol Management Option (AMO) прочиства сортиращата камера и улавя аеризилните мехурчета по време на сортиране 
 •  Приставка за сортиране в микроплаки (ACDU)
 • Възможност да създадете сами своят апарат, с избор от 4 лазера с въздушно охлаждане, фиксирани, без нужда от ежедневна настройка, с възпроизводими резултати ден след ден
 • Фиксирана лазерна оптика към кюветата на поточната клетка с отвеждане чрез оптични влакна
 • различен брой фотомножители - детектори към всеки лазер, в зависимост от флуорохромите, които използвате

Solid state UV лазер; без специфични изисквания за захранване или охлаждане, подходящ за бои като DAPI, HOECHST и Indo-1; изключително

 • приложим за ДНК бои и експерименти със стволови клетки като рутинна работа.
 • Разделителна способност > 250 000 канала в линеен и > от 105 в логаритмичен режим 
 • Напълно дигитална обработка  на сигналите при събиране и анализ на пробите 
 •  Чувствителност по разсеяна напред светлина:  0.5 микрон , 
 •  Чувствителност по разсеяна на 90 градуса светлина:  0.5 микрона
 • Флуоресцентна чувствителност:
 • за FITC – 125 разтворени молекули; (MESF-FITC)
 • за PE – 125 разтворени молекули ; (MESF-PE)
 • Скорост на приемане на данни – 70 000 събития в секунда при 8 параметъра. Скорост на приемане > 100 000 събития в секунда при работа с по-малко параметри.
 • Флуоресцентна компенсация е напълно дигитална по всички параметри (area, width и height)  с възможност за компенсиране по време на събиране на пробите  и по време на анализа

 

 

Флуидна система:

Отделена флуидна система- Fluidic cart.(флуидна количка)

Fluidic cart носи контейнерите с отпадния продукт (waste (10л)), 10 л контейнер от неръждаема стомана за работния разтвор(автоклавируем), 5 л контейнер от неръждаема стомана за  BD FACS™ Shutdown Solution и три помощни контейнера по 5л

Всички контейнери са снабдени с индикатор за нивото на разтворта

Вграден компресор, създава налягане 5 до 75 psi

 

BD InFlux:

 

Последно поколение сортер за безкомпромисно стерилно сортиране

Флоуцитометърът който се адаптира към вашият начин на мислене

До 5 Лазера (solid state) :

 • Син (488nm)
 • Червен (635nm)
 • Лилав (405nm)
 • Зелен (532nm)
 • UV

 

Общо до 16 флуоресценции/18 параметъра

 

 

 • Стерилно сортиране Stream in air със сменяеми накрайници от 50 до 150 микрона
 •  Компютърна станция с Spigot™ дигитален статус и контрол на инструмента, 20 ‘’ LCD монитор
 • Инсталиране на апарата в специален защитен Ламинарен бокс, за предпазване на оператора и стерилно сортиране, HEPA филтър
 • Сортиране на 50 000 събития в секунда с чистота над 99%
 • Анализ на 100 000 събития в секунда
 • Лесна подмяна на накрайника (иглата) заедно с флуидната система с нови, стерилни такива
 • Сортиране на различни популации клетки в микро епруветки, обикновени 5 и 15 мл такива, както и плаки
 • Настройване на налягането на място
 • Вградена UV бактерицидна лампа
 • Камера за настройка на потока
 • Многопараметрово сортиране
 • Сортиране в 96 или 384 ямкова плака чрез компютеризиран система – Computerized Cell Deposition Unit (CCDU)
 • Аналогови входни стъпала
 • 16х16 компенсация в реално време
 • Диоден лазер за наблюдение на отклонени капки при сортирането
 •  Модулни оптични касети с дихроични огледала и филтри според приложениетo
 • Сортиране на частици с размери започващи от 200 нанометра
 • Видео мониторинг за настройка на струята и образуването на капки
 • Охлаждане на канала за въвеждане на пробата
 • Два галона за работен и отпадъчен разтвор със сензор за теглото
 • Филтър за аерозолно изчистване на сортиращата клетка
 • Детектори чувствителни към поляризирани частици, подходящи за отчитане на дребни частици, както и спектрална характеристика на сигнала

      Сортер, с който сортирането се превръща в удоволствие

Подготвителна станция за проби:

Sample Prep Assistant за напълно автоматизирано подготвяне на пробите за по - безопасна и по – бърза работа. Подготвените проби могат заедно с подаващото устройство да бъдат поставени и анализирани директно на флоуцитометъра.

Автоматизирани стъпки : Взимане на кръв през капачката на епруветката, поставяне на кръвта и реагенти в нова епруветка, инкубиране, лизиране и размесване.

 

 

CE IVD

Магнитно сепариране:

IMag: Опростен и елегантен уред за мануална магнитна сепарация на клетки                                                                     

Работи с 6 епруветки от 5 мл или 2 от 14 мл                                                                               

Широка гама от антитела за сепариране на основните клетъчни популации                                                          

Не ви е нужен друг уред

Не е нужно да сте до него

Тъканно дезинтегриране

MediMachine: Автоматизирано механично дезинтегриране на растителни и животински тъкани

Микроостриета, подходящи за твърди и меки тъкани

Скорост  80 оборота в минута

Затворена система

Размер на дезинтегрираните частици от 20 μm до 500 μm

Kонсумативи:

 • Medicon 35 μm и 50 μm Стерилни или нестерилни
 • Filcon Sterile Syringe 10 μm, 20 μm, 30 μm, 50 μm, 70 μm, и 500 μm, Стерилни или нестерилни

 http://www.bdbiosciences.com/

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved