BD Реагенти CE-IVD, .

BD Реагенти CE-IVD.

Bulgarian

Категории продукти

BD Апарати BD Реагенти CE-IVD BD Реагенти за изследователски цели Апаратура и реагенти на Stratagene Апаратура и реагенти на Agilent Technologies Апаратура на TECAN Апаратура и реагенти на Promega Corp Китове, реагенти и консумативи

BD Реагенти CE-IVD

Моноклонални антитела: Голямо разнообразие от CE маркирани  монаклонални антитела,  белязани с различни флуорохроми,за имунодиагностика на флоуцитометър. Едно, дву-, три- и многоцветни комбинации, покриващи широк спектър изследвания. Готови панели за имунофенотипизиране на основни имунологични аномалии: HIV/AIDS мониторинг, хематологични заболявания, транплантационна съвместимост и др.

   

Флуорохроми с които работи BD:

 • за син лазер: FITC, PE, PerCP или PerCp-Cy5.5, PE-Cy7
 • за червен лазер: APC, APC-Cy7, APC H7
 • за виолетов лазер: AmCyan, Pacific Blue, V450

  

Едноцветни комбинации: от CD1 до CD138

 • HLA, TdT, FMC,

Двуцветни комбинации:

 • BD Simultest с флуорохроми FITC и PE

Трицветни комбинации:

  

 • BD TriTest с флуорохроми FITC, PE и PerCp-Cy5.5,
 • Наличие на китове в комплект с епруветки за определяне на абсолютен брой
 • BD Oncomark: дву и трицветни комбинации от стандартни панели за хематологични отклонения

Четирицветни комбинации:

 • BD MultiTEST: Стандартни китове за базисна имунофенотипизация на основни лимфоцитни популации: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16+56, CD45, HLA DR, CD38, CD62L
 • с флуорохроми FITC, PE, PerCP и APC
 • Наличие на китове в комплект с епруветки за определяне на абсолютен брой

Шестцветна комбинация:

   

 • BD TBNK: Уникална възможност за анализ на основните компоненти на имунната система в една епруветка с определяне на абсолютен брой:  CD3, CD4, CD8, CD19, CD16+56, CD45 с флуорохроми FITC, PE, PerCp-Cy5.5, PE-Cy7, APC, APC-Cy7

 

-Контролни китове и изотипни контроли

-Стволови клетки, фукционални тестове – Migratest, Phagotest, Burstest,

-Реагенти за качествен контрол

http://www.bdbiosciences.com

 

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved