Апаратура и реагенти на Stratagene, .

Апаратура и реагенти на Stratagene.

Bulgarian

Категории продукти

BD Апарати BD Реагенти CE-IVD BD Реагенти за изследователски цели Апаратура и реагенти на Stratagene Апаратура и реагенти на Agilent Technologies Апаратура на TECAN Апаратура и реагенти на Promega Corp Китове, реагенти и консумативи

Апаратура и реагенти на Stratagene

  

Апаратура и реагенти за Молекулярно генетичен анализ

 

Agilent technologies - Genomics

 

Отдел Stratagene: QPCR апаратура и реагенти

   

     

Високо технологичната им QPCR апаратура се състои от:

 

        

 • Q PCR в 96-ямков формат /използване на плака, стрипове или отделни епруветки/, за да може да осигури съвместимост с повечето познати до сега методики, бързина на анализа и ниска себестойност на консумативите.
 • Обема на една реакция да е около 25 ul, но да може да варира от 10 до 50 ul.
 • Q PCR оборудването Mx300хP позволява възбуждане и излъчване в следните граници:
 • възбуждане от 350 до 750 nm, и излъчване от 350 до 700 nm.
 • Работи с най – често използваните и достъпни флуоресцентни бои и химикали за детекция на проби като FRET /Fluorescence resonance energy transfer/ или хибридизационни проби, молекулярни сигнали, хидролиза или TaqMan® проби, SYBR® Green детекция, други използвани в момента. Позволява избор на оптимални дължини на възбуждане и излъчване. Същите флуоресцентни бои могат да се използват и в последващи приложения , като in situ анализ на на генна експресия.
 • Работи със следните флуоресцентни бои: FAM, SYBR® Green I, TET, HEX™, JOE™, VIC™, TAMRA™, Texas Red®, ROX™, Cy5™, Cy3™ and ALEXA Fluor® 350. /след избор на съответните 4 или 5 филтъра/ Позволява детекцията на 4 или 5 цвята едновременно на дължини на вълните, осигуряващи минимално припокриване на сигналите.
 • Позволява детекция на FRET флуоресцентни сигнали. В тази връзка Q PCR оборудването Mx300хP може да дефинира специфични филтри за 2 различни използвани бои. Всички фитри на възбуждане и излъчване могат да се комбинират помежду си.
 • Позволява мултипараметров / multiplex / анализ – 4 или 5 реакции в една ямка, използвайки филтри на колело с настройваща се дължина на вълната.
 • Възможност да се наблюдават real-time плотовете по време на прогреса на PCR реакцията. С това се дава възможност за оптимизиране на условията на текущата реакция, за предпазване от загуба на скъпи реагенти.
 • Висока чувствителност и постоянство – фотодетекторите осигуряват максимална чувствителност при детекция на комбинация от бои.
 •  Минимално температурно отклонение за цялата 96-ямкова плака /± 0.25°С/ и бързина на реакция /40 цикъла за 90 мин./
 • Q PCR оборудването Mx3005P е в комплект с компютър /desktop или laptop/ и софтуер за наблюдаване на реакцията в реално време.
 • Възможност за софтуерно въвеждане на индивидуални корекции за всяка ямка и използвана боя, за оптимизиране чувствителността и динамиката на реакция.
 • Софтуерът позволява сравнителна количествена оценка на генна експресия, корекции на калкулациите на стандартната крива, ръчно въвеждане на различни амплификационни способности на проби с малки разлики в сравнителните калкулации, и т.н.Системата да съдържа инструмента, компютър с аналитичен софтуер и всички неоходими аксесоари за работа

     

      

 

Реагенти:

 

Богат списък с ензими, мастър миксове, енхансери и всичко необходимо за вашият качествен PCR

 

              

    

   http://www.stratagene.com

 

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved