Апаратура на TECAN, .

Апаратура на TECAN.

Bulgarian

Категории продукти

BD Апарати BD Реагенти CE-IVD BD Реагенти за изследователски цели Апаратура и реагенти на Stratagene Апаратура и реагенти на Agilent Technologies Апаратура на TECAN Апаратура и реагенти на Promega Corp Китове, реагенти и консумативи

Апаратура на TECAN

Научно изследователска апаратура:

 

 

Напълно автоматизирана система за обаработка на Микрочипове:

 

Пре-хибридизация, денатурация,хибрадизация и пост-хибридизационно промиване в един апарат; Високо чувствителна и възпроизводима системa

 •  Напълно автоматизирана хибридизация
 • Автоматично сушене на стъклата
 • Система за премахване на мехурчета и артефакти, възпрепятстващи хибридизацията
 • Малък обем на камерата (≤ 130 µl, позволява работа с малки по обем проби
 • Прецизно разбъркване на хибридизационните буфери за преодоляване на визкозността
 • Широки хибридизационни камери, съвместими с повечето формати микрочипове
 • Приложим при широк кръг анализи (геномни и протеинни микрочипове,in situ хибридизация )
 • Лесна за опериране и поддръжка
 • Температура на денатурация: 50-99ºС
 • 4 слайда едновременно на един държач, възможност за разделяне на един слайд на две или четири отделни хибридизационни камери
 • Капацитет от 4 до 48 слайда
 • Температура на инкубация/хибридизация: 4-85 ºС ( настройка през 1 ºС - +/- 1 ºС)
 • Предварително затопляне на реагентите (37 ºС)

 

Скенер за Майкроарей:

 

Автоматизирания лазерен скенер на TECAN за всички Microarray формати

Визуализира и анализира с помощта на софтуер чипове след хибридизация.

Характеристики:

 

 • Уникална сканираща система с dual color Evanescence Resonance за 10х чувствителност
 • Конфокално сканиране за по-чист образ и различаване на интензитета на сигнала
 • Конфигурация с от 1 до 4 лазера (633nm, 594nm, 532nm, 488nm)
 • До 28 еминионни филтъра за Cy5, Cy3, ROX, FITC и др.
 •  Добавените филтри автоматично се регистрират от софтуера
 • Анализ на 4 слайда/чипа едновременно , както и различни формати в размера на стандартна микроплака (15x85x127 mm): стъкламикроплаки,мембрани,гелове, блотове, колонни плаки и др.
 • Чиповете хибридизирани на TECAN HS400/4800 могат директно да се прехвърлят за сканиране без никаква допълнителна обработка
 • Автофокус за прозрачни и непрозрачни повърхности
 • Дълбочини на фокусиране 90, 300 и 800 μm
 • Spotting quality control позволява сканиране на чиповете преди хибридизация и игнорирането на неподходящите за сканиране, спестаявайки ресурси
 • Работа с външен компютър

Опции:

Баркод четец за слайдовете

Адаптери за по-големи стъкла, гелове и др.

Чип за автоматичен качествен контрол QC на апарата

 

 

Отчитащи устройства за абсорбция, луминисценция и флуоресценция:   

 • Ридери за абсорбция, както и комбинирани с луминисценция и флуоресценция
 • Отчитане на абсорбция във видимата и UV/InfraRed областта
 • Top и Bottom флуоресценция
 • Един / два инжектора за луминисценция; Flash, Glow или двуцветна луминисценция
 • 4 или 6 филтъра, или Възможност за плавно регулиране на дължината на вълната през 1nm
 • Формати: 6 – до 384 – ямкова плака, кювети,
 • Детектори: фотомножители /РМТ/
 • Автоматично софтуерно управление и база данни
 • Бързина на отчитане
 • За диагностика и научна работа
 • Напълно отворена система
 • Високо чувствителна оптика
 • Температурен контрол до 42ºС
 • Разклащане на място
 • Лесни за надграждане и вграждане в автоматизирани платформи Моно и бихроматично измерване.
 • Централно и крайноточково измерване.
 • 12 канално отчитане с един постоянен референтен канал
 • Автоматично подаване на плаката за отчитане
 • Възможност за допълнително инсталиране на бар-код reader за регистрация на пробите 

  

Приложения:

 

Геномика 

 

 

     •         DNA измерване (quantification)

     •         Репортерни гени

     •         SNP генотипизиране

 

Клетъчно базирани есета 

 

     •         Йонни есета

     •         Клетъчна жизненост, пролиферация, миграция, адхезия

     •         Апоптоза

 

Мониторинг на молекулни взаимодействия

 

     •         Рецептор-Лиганд взаимодействия

     •         DNA/DNA свързване

     •         DNA/белтък свързване

     •         Белтък/белтък свързване

 

Миещо устройство:

   

 • Миене на плаки за ELISA диагностициране
 • Нежно промиване на клетъчни култури
 • Миене на протеинови проби, накапани в микроплаки
 • Миене посредством магнитни частици (за PCR проби) и/или вакуум

Много нискък остатъчен обем- под 2µl на ямка, различни позиции на аспириране за плоскодънни плаки;

Нежно промиване (drop-wise), много подвижна измиваща глава позволяват измиване на дори слабо адхезивни клетъчни проби; Специално разработения софтуер позволява пълен контрол и управление на работа с инструмента, лесно програмиране на програми и контрол на нивото на течност в бутилките;

 

Технически характеристики:

 

 • 2 канала за работни разтвори + 1 за отпадъчни продукти
 • Обеми на работа:

                50-3000 µl за миене

                50-400 µl за разливане

 • Прецизност на разливане:

                ≤ 2%

 • Разклащане:

                Интензивно, средно или нежно

 

 

  

Автоматизирани системи за пробоподготовка и анализ

 • Подготовка на различни типове проби според конфигурацията /qPCR и PCR проби за STR анализ, Изолиране на ДНК/РНК/Протеини, ELISA проби, Анализ на храни, Ветеринарна диагностика, Фармацевтично производство, Майкроарей, Геномика, Протеомика, Клинична лаборатория, Ин ситу хибридизация и др/

   

 • дължина на работната маса 75 – 200 см

  

 • Работа с плаки и епруветки от 1.5мл до 50мл
 • Работа с постоянни и/или еднократни накрайници

  

 • Работа с 1,2,4,8,96 или 384 накрайника едновременно с обеми от 50 до 5000 микролитра
 • Накрайници с регулируема чувствителност за водни и органични течности, както и за бучки в разтвора/пробата
 • Работен обем течности – 100 нанолитра – 5 мл
 • Звуков и светлинен сигнал при грешки в процеса на работа на инструмента
 • Възможност за Пауза и възобновяване на цикъла

  

 • Защитна преграда предпазваща от достъп до инструмента по време на работа, и запазваща стерилни условия вътре
 • Възможност за връщане на типчетата за употребата им отново с еднакъв разтвор
 • Индивидуално настройване на аспирация и скорост на разпределяне
 • Автоматично детектиране нивата на разтвор в бутилките
 • Протекция и проследимост на файловете
 • Възможност за инсталиране на инкубатор, четящо/миещо устройство, центрофуга, вакуумно или магнитно устройство за екстракция на нуклеинови киселини, и всеки уред който е необходим за вашата работа

   

 • Възможност за надстройка с роботизирана ръка за преместване на всяка една отделна епруветка на или извън работната маса

 

 • Отворена система с възможност за използване на китове на различни производители
 • Възможност за импортиране на работните протоколи с идентификация и позиция на пробите в Excel формат
 • Възможност за импорт на файловете в Excel формат с информация за концентрацията и позицията на пробите, за да позволи процеса на нормализация на пробите

  

 • Автоматичен бар код четец за бар код етикети върху 1,5ml епруветки, микро плаки, дълбокоямкови плаки и реагенти на вариращи позиции върху работния плот

  

 • Съответсвие със СЕ/IVD Директива

 

www.tecan.com

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved