Апаратура и реагенти на Promega Corp, .

Апаратура и реагенти на Promega Corp.

Bulgarian

Категории продукти

BD Апарати BD Реагенти CE-IVD BD Реагенти за изследователски цели Апаратура и реагенти на Stratagene Апаратура и реагенти на Agilent Technologies Апаратура на TECAN Апаратура и реагенти на Promega Corp Китове, реагенти и консумативи

Апаратура и реагенти на Promega Corp

Апаратура и реагенти за научно изследователска дейност

 

Фирма Диамед ООД е официален представител на Promega за България.

Високо технологичната им апаратура и реагенти се състои от:

 

Автоматизирана система за изолиране на Нуклеинови киселини и белтъци:

 

Maxwell 16:

 

Технически параметри:

 • до 16 проби за един цикъл
 • Без необходимост от калибриране и пускане на референтни проби
 • Напълно автоматизирана екстракция
 • Възможност за изолиране от големи /до 300 микролитра/ и от по – малки обеми изходен материал /до 100 микролитра/
 • Продължителност на цикъла: не повече от 50 минути, в зависимост от изходния материал
 • Изходен материал: кръв, тъкан, клетъчни култури, памучен тампон и др.
 • Изолиране на ДНК, РНК и протеини
 • Препрограмирани цикли, лесен за опериране
 • Възможност за бар код четец, UV лампа
 • Китове - предварително подготвени, с нужната концентрация
 • Висок добив, възприозводимост на резултатите
 • цяла кръв: поне 4-9 микрограма ДНК от 200 микролитра кръв
 • тъкан : поне 60-100 микрограма ДНК от 20-25 милиграма тъкан
 • Компактни размери: макс. 35 х 45 х 35 см 

     

Апарати за отчитане на Луминисценция

 

серия GloMax

 • Формат 96 ямкова плака или 1,5мл епруветка
 • Детектор: фотомножител /PMT/
 • Един / Два инжектора
 • Възможност за отчитане на луминисценция, абсорбция и флуоресценция в един апарат
 • Настройка обема на инжектиране /25 – 300 микролитра/
 • Чувствителност до 3х10 21 мола луцифераза
 • Широк набор реагенти 
 • CE маркиран 

    

 

 

 Реагенти:

 

                              

 •  За амплификация и синтез на ДНК
 • За пречистване на Нуклеинови киселини
 • За клониране
 • За клетъчна жизненост / апоптоза
 • Генетична идентифицация
 • Антитела и конюгати за ELISA, блотиране, имунохистохимия и др.
 • Ин витро транскрибция, регулация и Майкроарей
 • Молекулни маркери
 • Експресия на протеини, пречистване и фукционални тестове
 • Рестрикционни ензими и инхибитори

      

 

http://www.promega.com/

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved