Компоненти на затворена система, .

Компоненти на затворена система.

Bulgarian

Категории продукти

Компоненти на затворена система Венозна кръв Периферна кръв Игли Аксесоари Диагностика на урина Автоматично определяне на СУЕ Центрофуги Апарати за урина

Компоненти на затворена система

- Игла-стерилна,еднократна,подходяща за вземане на една или множество проби;
- Холдер-използван, за да обезопаси иглата по време на венепункцията и последващото вмъкване в капачката на епруветката;
- Вакутейнер-съдържа предварително измерен вакуум,осигуряващ контролирано изпълване на епруветките;

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved